Crvena detelina daje krmu i seno odličnog kvaliteta

crvena detelina

Crvena detelina ostvaruje prinos zelene krme 40-50 t/ha, a sena 10-12 t/ha.

U našoj zemlji crvena detelina (Trifolium pratense) je najznačajnija krmna kultura posle lucetke i može dobro da zameni lucerku gde god su manje povoljni uslovi za lucerku kao što su veća vlažnost i kiselost zemljišta. Vreme korišćenja je kraće u odnosu na lucerku.

Daje visoke prinose krme od 10-12 t/ha (maksimum) sena odličnog kvaliteta, navodi savetodavac Miloš Nikoletić.

U proseku sadrži do 17% sirovih proteina, bogata je provitaminom A i vitaminima C, D, E, K, B.

Gajenje crvene deteline ostavlja zemljište čisto od korova, u rastresitom stanju i obogaćuje ga azotom. Količine azota koje crvena detelina može fiksirati se kreću prema različitim ispitivanjima od 76-389 kg/ha/godišnje.

Ima umerene zahteve prema temperaturi, dok su zahtevi prema vodi veliki.

U predelima gde je godišnja količina padavina ispod 500 mm ne daje zadovoljavajuće rezultate. Najbolje rezultate daje na zemljištima gde je pH 6-6,5.

Predusevi koji se preporučuju su đubrene okopavine i strna žita, a sama je dobar predusev za većinu drugih biljaka.

Agrotehnika za crvenu detelinu

Osnovna obrada se izvodi što ranije na dubinu od 30-35 cm.

Predsetvena priprema zemljišta se obavlja u leto ili jesen u zavisnosti kada se seje, a cilj je sitnjenje i ravnanje zemljišta radi omogućavanja izvođenja kvalitetne setve.

Celokupna količina fosfora od 80-120 kg/ha kao i kalijuma od 80-100 kg/ha se unosi pod osnovnu obradu. Azot u količini od 30-60 kg se delom unosi pri osnovnoj obradi, a ostatak pri setvi.

Setva na dubinu do 2 cm

Setva se obavlja u proleće ili krajem leta, naglašava agronom Nikoletić, kako bi se biljke dovoljno razvile do zime.

Obavlja se:

  • ručno – količina semena 20-25 kg/ha
  • pneumatskim sejalicama – količina semena 12-15 kg/ha.

Dubina setve je 1-2- cm.

Crvena detelina daje krmu i seno odličnog kvaliteta

U toku prve godine iskorišćavanja crvena detelina može dati dva otkosa ako je setva bila u proleće. U drugoj i trećoj godini daje obično 3-4 otkosa. Prinos zelene krme se kreće od 40-50 t/ha, a sena 10-12 t/ha.

Maksimalan prinos krme je u drugoj godini života, navodi Nikoletić.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede