Crvena detelina daje krmu i seno odličnog kvaliteta

Crvena detelina ostvaruje prinos zelene krme 40-50 t/ha, a sena 10-12 t/ha. U našoj zemlji crvena detelina (Trifolium pratense) je najznačajnija krmna kultura posle lucetke i može dobro da zameni…

Komentari su isključeni na Crvena detelina daje krmu i seno odličnog kvaliteta

Sudanska trava kao postrni usev uz obavezno poštovanje plodoreda

Sudanska trava je jednogodišnja krmna kultura. Možemo je sejati i posle žetve strnina. Odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Značajna je u ishrani svih preživara, konja i svinja.…

Komentari su isključeni na Sudanska trava kao postrni usev uz obavezno poštovanje plodoreda

End of content

No more pages to load