BioPlug – Ostatke razgradi humus izgradi

prskanje BioPlug

Mikrobiološki preparat Bioplug sadrži veliki broj različitih vrsta i sojeva mikroorganizama koji razgrađuju žetvene ostatke sa vaših parcela stvarajući humus

Poštovani poljoprivredni proizvođači, složićete se da je zemljište najvrednije što posedujemo. Nažalost, svedoci smo da se ono ubrzano degradira: smanjuje se procenat organske materije i humusa. Do ove pojave dolazi nedostatkom stajnjaka, zbijanjem zemljišta primenom sve teže mehanizacije i sve intenzivnijom poljoprivrednom proizvodnjom koja zahteva postizanje vrhunskih prinosa. Zemljište postaje hladno i praši pri svakoj agrotehničkoj operaciji.  Prinosima iz godine u godinu iznosimo iz zemljišta više nego što mu vraćamo.

Sve ovo ne mora da bude ograničavajući faktor vaše proizvodnje. Stajnjaka nema i to je činjenica ali tu su žetveni ostaci kao ogroman i nažalost, često neiskorišćen potencijal.

BioPlug 10L 5L i 1L

Šta je Bioplug?

Kompanija Biofor System je, uvidevši sve ove probleme sa kojima se svakodnevno srećete, razvila mikrobiološki preparat – BioPlug. BioPlug predstavlja ne samo adekvatnu zamenu za stajnjak, već i njegovu unapređenu verziju. Primena ovog preparata je vrlo jednostavna. Nakon skidanja useva potrebno je isprskati celu površinu vodenim rastvorom BioPluga (može se mešati sa totalima) i u narednih do mesec dana izvršiti zaoravanje, tanjiranje ili gruberisanje žetvenih ostataka. Količina primene je 5 l/ha.

U pitanju je mikrobiološki preparat koji sadrži veliki broj različitih vrsta i sojeva mikroorganizama koji razgrađuju žetvene ostatke sa vaših parcela stvarajući humus. Azotobacter sp. je zadužen za azotofiksaciju – obezbeđivanje dovoljne količine azota iz vazduha. Bakterije roda Bacillus sp. i Pseudomonas sp. – razgradiće azotnu organsku materiju, a Trichoderma sp. – ima biofungicidno dejstvo i ulogu u razgradnji celuloze.

BioPlug

Vrednost žetvenih ostataka sa vaših parcela je vrlo merljiva i izgleda ovako:

  • prinosom pšenice od 6 t/ha na vašim njivama ostaje 6 t žetvenih ostataka (rasuto zrno nije uračunato). Njihovom potpunom razgradnjom uz pomoć BioPluga, u zemljištu ostaje 70 kg čistog N, 25 kg čistog P i 100 kg čistog K za naredni usev.
  • nakon skidanja kukuruza u njegovim žetvenim ostacima ostaje 90 kg čistog N, 35 kg čistog P i 130 kg čistog K.

Važno je napomenuti da svi oni žetveni ostaci koji leže u zemljištu i koje izoravate, iz godine u godinu troše dragocene količine N i vlage vašeg zemljišta. Sa druge strane, zaoravanjem žetvenih ostataka tretiranih Bioplugom usklađuje se proces humifikacije sa potrebama biljaka. Termogene bakterije iz BioPluga imaju sposobnost zagrevanja zemljišta i stvaranja uslova za odvijanje procesa humifikacije. Pored ovoga čuva se zemljišna vlaga, poboljšava se aeracija zemljišta i ishrana biljaka, što dovodi do postizanja vrhunskih prinosa i pozitivnih efekata na plodnost zemljišta.

BioPlug je, pored ratarstva, svoju široku primenu našao i u voćarsko-vinogradarskoj kao i povrtarskoj proizvodnji.
U voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji Bioplug se koristi na kraju vegetacije, nakon berbe u količini od 5 l/ha tretiranjem u „herbicidnom redu“. Značajna prednost primene Biopluga je povećanje humifikacije, popravljanje vodno-vazdušnog režima zemljišta i razgradnja pesticida deponovanih u zemljištu koji zaostaju usled njihove česte primene u ovim kulturama.

Koristi se i za kompostiranje

Preparat BioPlug se takođe koristi za kompostiranje stajnjaka kao i organske materije. Količine primene u ovom slučaju iznose od 0,5 l do 1 l po m³ , u zavisnosti od materije koja se kompostira. Jedini preduslov za efikasnu humifikaciju je prisustvo vazduha, pa je preporuka da visina kompostne hrpe ne bude veća od jednog metra.

BioPlug – Ostatke razgradi humus izgradi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede