Zaštititi papriku i kupus ukoliko je potrebno, u večernjim časovima

paprika u plasteniku redovi

Zaštititi papriku i kupus od štetočina samo po preporukama zaštitara bilja.

Važno je da se prilikom primene pesticida pridržavamo uputstva za upotrebu i propisanih karenci. Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

Zaštita paprike

Na većini lokaliteta, berba paprike je u toku ili se očekuje u narednom periodu.

U regionima na području Vojvodine, na naličju listova paprike registrovano je prisustvo jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca, dok se u svim regionima registruje prisustvo jaja pamukove sovice na licu listova.

Preporuka Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja je da se usevi paprike pregledaju na prisustvo jaja kukuruznog plamenca i pamukove sovice.

Samo u slučajevima gde se utvrdi prisustvo štetočina, a berba još nije počela ili je obrano prvo kolo i postoji mogućnost da se ispoštuje karenca, moguća je primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida sa kratkom karencom, poručuju zaštitari bilja PIS-a:

  • Affirm 095 SG (emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Zaštita kupusa

Usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazama od početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 70% od očekivane veličine.

Vizuelnim pregledom useva regsitrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

Takođe, pregledom biljaka kupusa, registrovano je i prisustvo gusenica povrtne sovice  (Mamestra oleracea), gusenica kupusne sovice (Mamestra brassicae), jaja i gusenica malog kupusara (Pieris rapae), kao i odraslih jedinki i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navednih štetočina primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana) ili

Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 10 dana) ili

Vantex 60 SC (gama-cihalotrin) 60 – 70 ml/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisanih karenci. Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima, saveti su PIS-a.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede