Seme – Kako računati upotrebnu vrednost i potrebne količine

seme sitno

Seme je početak, a od toga kakav je početak zavisi šta će biti kasnije. Za seme se kaže da je osnova opstanka života na Zemlji. Proizvodnja hrane u mnogome zavisi od biljaka, a njihov uzgoj zavisi od kvaliteta semena. Dobro seme je uslov za dobru proizvodnju.

U povrtarstvu se većina biljaka gaji iz semena. Od klijavosti i čistoće semena zavisi koliko će uspešan biti početak proizvodnog ciklusa.

seme rasad

Zašto su važni klijavost i čistoća semena

Pod kvalitetnim semenom podrazumeva se seme koje po svom obliku, veličini, boji, mirisu, čistoći i klijavosti odgovara određenoj vrsti povrća, napominje dipl. inženjer poljoprivrede Dragan Mijušković, savetodavac PSSS Jagodina. Iskusni povrtari prepoznaju kvalitetno seme (da li je dozrelo ili nije), smežurano seme pokazuje znake rano ubranog ili prezrelog.

Ukoliko je seme izgubilo svoj specifičan miris, manjeg je kvaliteta i ima manju energiju klijanja. Čistoća semena je važno svojstvo, jer sadržaj raznih nečistoća i primesa korovskih i drugih gajenih biljaka neće dati očekivane rezultate (ne sme da se stavi u promet).

Prilikom kupovine semena obratiti pažnju na deklaraciju na kojoj piše kolike su čistoća semena i klijavost. Klijavost semena je najbitnije svojstvo semena. Ako je klijavost 90%, to znači da će od 100 semenki niknuti 90 biljčica.

Kako da utvrdimo klijavost semena

Svaki proizvođač može i sam da utvrdi klijavost semena, podseća Mijušković. Potrebno je da odredi broj semenki, tri uzoraka po 50 semenki ili 3 uzoraka od po 100 semenki. Stavi ih na vlažnu vatu ili upijajući papir u plitkoj posudi i prekrije vlažnom vatom ili papirom. Takvo seme odstoji 5-10 dana na temperaturi od 20 °C, obično u prostoriji gde je konstantna temperatura.

Računanje upotrebne vrednosti i potrebne količine semena

Primer kako računati upotrebnu vrednost semena:

Na deklaraciji piše da seme ima klijavost 85% i čistoću 90% upotrebna vrednost semena je:
UV(upotrebna vrednost) = klijavost x čistoća : 100= 85 x 90 : 100 = 76%

Ako je 76% upotrebna vrednost, onda nam treba više semena i to se računa na sledeći način:

Ako je apsolutna upotrebna vrednost semena 100%, a za 1 ha tog semena treba nam 10 kg (UV 76%) tada računamo na sledeći način:

Količina/ha = 100 x 10 : 76 = 13,16 kg semena.

Znači zbog klijavosti i čistoće umesto 10 kg/ha potrebno nam je 13,16 kg/ha semena.

Zašto sejati kalibrirano seme?

Prilikom izbora i kupovine semena, savetuje Mijušković (psss.rs), prednost dati kalibriranom semenu. Razlozi su sledeći:

  1. ujednačeno nicanje,
  2. veći procenat kvalitetnog rasada,
  3. ujednačenije biljke,
  4. veći prinos i kvalitet plodova
  5. za proizvođača – veću zaradu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede