Krompir u plastenicima za planiranu prodaju u aprilu i maju

krompir polje

Krompir se sve više i kod nas proizvodi u zaštićenim prostorima. Iz te proizvodnje mlade krtole imamo u proleće.

Sadnju u plastenicima trebalo bi obaviti u novembru i decembru naklijalim krtolama. Treba birati sorte sa kraćom vegetacijom.

O čemu posebno voditi računa kada je proizvodnja krompira u plastenicima u pitanju, savete daje agronom Jelena Stojiljković, savetodavac PSSS Leskovac.

Sadnja krompira u plastenicima

Proizvodnja krompira u zaštićenom prostoru zauzima sve značajnije površine, jer povrtari izlaze na tržište sa mladim krtolama krompira već tokom aprila i maja.

Zavisno od planiranog plasmana, planira se i rok sadnje.

U mnogim plastenicima već se obavlja sadnja krompira u zaštićenom prostoru, a prodaja mladog krompira planira se krajem aprila.

Za ovaj vid proizvodnje treba birati sorte sa kraćom vegetacijom.

Pre sadnje krtole se obavezno naklijavaju u prostorijama gde je obezbeđeno dovoljno svetlosti i temperatura 12-15 stepeni C.

Za mlad krompir krtole ranih sorti

Za sadnju treba koristiti isključivo zdrav i kvalitetan sadni materijal, nije preporučljivo da se koriste sitnije krtole iz prethodne godine zbog opasnosti prenošenja virusa. Za proizvodnju mladog krompira bitan je kvalitet krtola ranih sorti, jer se za ovu namenu uglavnom koriste sorte kraćeg perioda vegetacije.

Bitna odlika u proizvodnji krompira je to što se on u različitim uslovima brže ili sporije izrođava, što se odražava u značajnom smanjenju prinosa.

Značaj zdravog sadnog materijala za proizvodnju krompira je od izuzetnog značaja za ostvarivanje visokih prinosa dobrog kvaliteta.

Upotreba kvalitetnog i zdravog sortnog semena uz primenu i ostalih agrotehničkih mera u optimalnom roku pozitivno se odražava na dobijanje visokih prinosa.

Za naklijavanje krompira planirati 30–35 dana za vrlo rane i rane sorte

Posebnu pažnju treba posvetiti naklijavanju semenskog krompira neposredno pre sadnje.

Naklijavanje je proces tokom kojeg krtola krompira posle faze fiziološkog mirovanja prolazi niz procesa u kontrolisanim uslovima da bi dala zdrave i jake klice.

krompir sa klicama

Naklijale krtole imaju čitav niz prednosti u odnosu na one koje nisu podvrgnute procesu naklijavanja. Tako se na primer dobijaju krtole čija je klijavost 100 %, krompir niče ranije, a nakon nicanja odmah dolazi do ukorenjivanja i bržeg i ujednačenijeg rasta.

Kod naklijalih krtola je kasnije i rast krtola ujednačeniji.

Prostor u kojem se odvija naklijavanje treba da je suv i da u njemu nema vlage po zidovima, uz mogućnost provetravanja.

Za proizvodnju mladog krompira uputno je birati sitnije krtole, jer daju manji broj stabljika što doprinosi ranijem vađenju mladog krompira.

Obično za naklijavanje treba planirati 30–35 dana za vrlo rane i rane sorte.

Sadnja pripremljenih krtola se obavlja u dobro pripremljeno i nađubreno zemljište.

Zaštitu krompira „za mlado“ treba bazirati na preventivnim merama, koje podrazumevaju pre svega, upotrebu zdravog sadnog materijala i primenu pune agrotehnike (prvenstveno primena plodoreda).

Hemijska zaštita za ovaj vid proizvodnje nije poželjna.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede