Prijavimo stanje na pčelinjaku do kraja oktobra

braca Tordjan na pcelinjaku

Bez obzira na to da li na pčelinjaku i u košnicama ima ili nema promena, pčelar je dužan da do kraja oktobra prijavi stanje.

Prema članu 12, stav 2 Pravilnika o načinu obeležavanja pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka („Službeni glasnik RS“ broj: 54/10)pčelar je dužan da dva puta godišnje, i to od 1. do 30. aprila i od 1. do 31. oktobra prijavi redovno stanje ovlašćenom obeleživaču.

Stanje na pčelinjaku prijaviti nadležnoj veterinarskoj stanici

To je obaveza, bez obzira na to da li na pčelinjaku i u košnicama ima ili nema promena.

Pločice postavlja obeleživač i to samo na one sa pčelama. Na prazne košnice se ne stavljaju, sa praznih košnica je obeleživač dužan da skine pločicu i tu pčelinju zajednicu odjavi u centralnoj bazi.

Pčelar je dužan da između 1. i 31. oktobra ode do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice koja je obeležila pčelinjak, i prijavi broj košnica sa kojim ulazi u zimovanje.

Takođe, potrebno je da pčelar sa sobom ponesete spisak svih brojeva košnica, a da ponesete brojeve rasformiranih košnica kako bi ih vratio veterinaru, u slučaju da je broj košnica sada manji od broja koji je tokom godine obeležen brojevima. Nakon prijave, veterinar će pčelaru izdati potvrdu da je izvršio redovni popis, overenu i datumiranu (tako da neće biti moguće retroaktivno prijavljivanje nakon 31. oktobra).

Ako je broj košnica manji od broja košnica koje su ranije obeležene, onda treba navesti razlog smanjenja broja: spajanje slabijih zajednica sa jačim radi boljeg prezimljavanja, grabež, krađa (dokazati kopijom policijskog zapisnika), uginuće od bolesti (dokazati veterinarskim dokumentom) i slično.

Za kupljene pčele potrebno Uverenje o zdravstvenom stanju

Ako je pčelar kupio košnice sa pčelama od drugog pčelara, to mora dokazati prilaganjem Uverenja o zdravstvenom stanju kupljenih pčela koje je izvadio prethodni vlasnik (ako ga nema, ne može prijaviti košnice). Inače, onaj koji prodaje košnice, najpre mora da ih odjavi kod svog veterinara, i da prijavi prodaju konkretnom licu.

Ova zakonska obaveza je imperativ. 

Ako pčelar ne prijavi promenu broja košnica, gubi sva prava koja ima.

Pčelar koji ne ispuni ovu obavezu može izgubiti aktivni status poljoprivrednog gazdinstva i to ne samo za pčelarstvo, već i za druge vrste subvencija ukoliko ostvaruje pravo na njih.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede