Zasnivanje organske proizvodnje po isteku prelaznog perioda u trajanju 2-3 godine

organske tikvice

Organska proizvodnja zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih i prirodnih mineralnih materija

Proizvodnja po organskim principima uređena je zakonskom regulativom. Zakonom o organskoj proizvodnji se uređuje proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda metodama koje isključuju upotrebu genetički modifikovanih organizama, kao i upotrebu jonizujućeg zračenja, odnosno metode, ciljeve i načela organske proizvodnje, kontrola i sertifikacija u toj vrsti proizvodnje, prerada, obeležavanje, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda, ističe agronom Goran Đorđević.

organsko povrce

Zakonske regulative organske proizvodnje

Đorđević posebno naglašava sledeće odrednice ovog Zakona:

 1. organska proizvodnja zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih i prirodnih mineralnih materija;
 2. u organskoj proizvodnji ne mogu se koristiti sredstva sintetičko-hemijskog prorekla;
 3. u organskoj proizvodnji ne mogu se koristiti genetski modifikovani organizmi i njihovi derivati;
 4. materijal za reprodukciju (seme, sadni materijal, jaja, matice, podmladak, seme za osemenjavanje životinja i slično) koji se koristi u organskoj proizvodnji mora biti proizveden metodama organske proizvodnje;
 5. divlje biljne i životinjske vrste su organizmi koji nisu nastali kao posledica gajenja od strane čoveka;
 6. oznaka “Organski proizvod” je znak ili obeležje na proizvodu kojim se označava da je taj proizvod proizveden u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima;
 7. sertifikat je dokument kojim ovlašćena organizacija potvrđuje da je organski proizvod proizveden u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Sertifikat važi godinu dana od dana izdavanja. On sadrži: naziv, sedište i broj koda ovlašćene organizacije; naziv, adresu ili sedište proizvođača; vrstu organskog proizvoda i njegovu procenjenu količinu za godinu dana; broj sertifikata; pečat ovlašćene organizacije i potpis ovlaščenog lica u toj organizaciji;
 8. promet organskim proizvodima može se obavljati na proizvodnoj jedinici, u maloprodajnim objektima na ja sno obeleženom mestu – odvojeno od drugih proizvoda i na pijacama bez mešanja sa proizvodima konvencionalne proizvodnje;
 9. sertifikat je dokument kojim ovlašćena organizacija potvrđuje da je organski proizvod, koji se uvozi i koji ima sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje porekla, proizveden u skladu sa našim Zakonom i propisima donetim na osnovu njega.Zakon se odnosi na biljnu i stočarsku proizvodnju, i to na primarne poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode koji se koriste kao hrana, ali i na stočnu hranu, seme, rasad i sadni materijal, kvasac koji se koristi kao hrana i hranu za životinje. Proizvodi dobijeni lovom i ribolovom divljih životinja se ne smatraju proizvodima organske proizvodnje.

Zasnivanje organske proizvodnje

Zakonom su definisani uslovi za zasnivanje organske proizvodnje:

 1. uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu može započeti odmah ako parcela nije korišćena u poslednjih dve odnosno tri godine – kod dugogodišnjih zasada, ili je korišćena bez upotrebe sredstava sintetičko-hemijskog porekla;
 2. ako je parcela korišćena uz upotrebu sredstava sintetičko-hemijskog porekla, parcela se može uključiti u organsku poljoprivredu po isteku prelaznog perioda od dve odnosno tri godine kada se radi o dugogodišnjim zasadima;
 3. organska stočarska proizvodnja može se zasnovati na proizvodnim jedinicama u čijem sastavu se nalaze pašnjaci ili drugo zemljište na kome se proizvodi stočna hrana ili se obezbeđuje stočna hrana za koju je izdat sertifikat da nisu korišćena u njenoj proizvodnji sredstva sintetičko-hemijskog porekla;
 4. uključivanje stočarske proizvodnje u organsku proizvodnju može početi najmanje šest meseci do godinu dana od dana uključivanja zemljišnih parcela u organsku poljoprivredu odnosno kada se obezbedi organski proizvedena hrana za stoku sa navedenih parcela.

U organsku proizvodnju spada i skupljanje divljih biljnih i životinjskih vrsta (plodova) iz prirodnih staništa, s tim da nisu tretirana sredstvima sintetičko-hemijskog porekla tri godine pre sakupljanja. Sakupljanje ne sme da utiče na stabilnost prirodne sredine ili održavanje neke vrste flore i faune u oblasti sakupljanja, podseća savetodavac PSSS Đorđević.:

Organski proizvodi pakuju se u ambalažu od prirodnog materijala, a samo izuzetno u ambalaži od sintetičkog materijala.

Preporučujemo: Organski proizvod je samo onaj koji je obeležen nacionalnim znakom

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede