Da budemo sigurni da smo kupili organski proizvod

organski-proizvodi-jpg 660x560

Kada kupujete organski proizvod da li proveravate da li je na ambalaži istaknut nacionalni znak „organski proizvod“?

Ukoliko želite organski proizvod onda to nije onaj označen kao „bio“, „prirodan“ ili „eko“. Organski proizvod  je samo onaj koji je obeležen nacionalnim znakom. Znak mora biti na vidljivom mestu.

logo za organski prizvod

 

Nacionalni znak garatuje da je proizvod prošao kroz proces kontole i sertfikacije u skladu sa strogim regulativama od strane sertifikacionog tela, koje opet kontroliše Ministarstvo poljoprivrede.

U Srbiji je za proizvođače koji svoje proizvode lažno predstavljaju i prodaju kao organske zaprećena kazna od 10.000 evra. 

Proizvode organske proizvodnje retko možemo da prepoznamo na prvi pogled.

Na kje detalje da obratimo pažnju pri kupovini organskog proizvoda saznajemo od Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede.

Kako prepoznati organski proizvod?

Jedina garancija da je proizvod dobijen po metodama organske proizvodnje je sertifikat.

D­o­b­i­j­anjem sertifikata od ovlašćene organizacije, stiče se pravo na korišćenje nacionalnog znaka „organski proizvod“ i logotipa setifikacionog tela na etiketi proizvoda.

Potrošači kupovinom proizvoda koji nosi znak „organski proizvod“ mogu biti s­i­g­u­r­n­i  d­a­:

– najmanje 95 % sastojaka ovog proizvoda je organskog p­orekla;

– je proizvod prošao kroz strog proces kontrole i da je sertifikovan u skladu sa regulativama od strane sertifikacionog tela koje kontroliše Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

– proizvod dolazi direktno od proizvođača i mora biti u­p­a­kovan u propisanu ambalažu.

U skladu sa gore navedenim, svaki potrošač treba da obrati pažnju prilikom kupovine organskih proizvoda da se na vidljivom mestu mora nalaziti etiketa na kojoj se nalazi nacionalna oznaka za „organski proizvod“ i kod ovlašćene kontrolne organizacije (primer: RS-ORG-001).

Pored toga, na proizvodu mora biti i kod sertifikacione kuće koja daje garanciju organskih proizvoda u Republici Srbiji.

Organski proizvodi koji su poreklom iz Evropske unije i koji se izvoze u istu, moraju da nose logo „Eko-list“, čiji izgled predstavlja vezu Evrope i prirode i sastoji se od 13 zvezdica raspoređenih u obliku lista na zelenoj podlozi.

eko list

 

Kada je reč o primarnim proizvodima i prodaji na pijaci, svaki proizvođač je dužan da poseduje važeći sertifikat koji je izdala ovlašćena kontrolna organizacija i da sertifikat pokaže na uvid ukoliko je potrebno.

Period konverzije

Proizvođači koji se nalaze u periodu konverzije takođe mogu dobiti logo za označavanje svojih proizvoda na kome piše ,,proizvod iz perioda konverzije“ i kodom, odnosno logom ovlašćene kontrolne organizacije i na taj način istaći da prelaze sa konvencionalne na organsku proizvodnju i da se ovi proizvodi proizvode po principima organske proizvodnje.

Konverzija

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede