Pravilno podešavanje berača kukuruza – Nekoliko saveta

berac kukuruza

Pravilno podešavanje berača kukuruza smanjiće eventualne gubitke prinosa. Osim toga, jako je važno da ratari poštuju pravilo da sve aktivnosti na beraču rade samo kada mašina i traktor miruju.

Berba kukuruza u klipu obavlja se beračima komušačima.

Berbu kukuruza u klipu treba započeti kada vlažnost zrna na klipu padne ispod 30 %. Kako bismo uspešno sačuvali klipove treba skladištiti samo one koji su zdravi, čisti i zreli.

Pre početka berbe potrebno je uraditi podešavanje berača kako bismo izbegli eventualne gubitke u toku berbe.

Kako podesiti dvoredni berač kukuruza koji se za berbu u klipu na našim poljima najviše koristi?

Prenosimo savete Željka Lazića dipl. inž. poljoprivrede Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije.

Podešavanje dvorednog berača kukuruza

Za podešavanje dvorednog berača potrebno je uraditi nekoliko važnih postupaka.

1. Podešavanje beračkih valjaka (uvlakača)

Otvaranjem poklopca proverava se čistoća lančanika (klizača) koji moraju biti potpuno čisti, a lanci umereno zategnuti (ugib na sredini lanca treba biti 25 do 30 mm).

Potrebno je okrenuti ceo krug do ploča pa ukoliko ne klizi glatko, potrebno je poravnavanje brusilicom.

2. Podešavanje otkidača

Podešavanje otkidača gde je ulaz za 2–4 mm uži na otkidačkim pločama u odnosu na izlazni deo, zbog lakšeg uvlačenja ostatka biljke kroz valjke.

Razmak na donjem delu letava otkidačkih ploča (mesto uvlačenja biljke u heder) mora biti 30–35 mm, zavisno od debljine stabljike biljke.

Kardan na mestu ulaza – izlaza mora se samo očistiti, a nikako podmazati.

3. Podešavanje čistača

Na donjoj strani pored valjaka, nameštene su letve kojima se proverava izoštrenost.

4. Podešavanje valjaka komušača

Za kvalitetno komušanje klipova, valjci moraju biti stisnuti po celoj dužini.

Ako između valjaka nastane razmak (npr. istrošeni gumirani valjci), potrebno je odvrnuti vijke s obe strane, potom valjke stisnuti, ne pomerajući pogonski valjak, a pazeći da nema razmaka između para valjaka koji se okreću jedan prema drugome.

Razmak na neaktivnom delu između dva para valjaka se takođe može podešavati. Kada se valjci dobro približe, vijci se snažno pričvrste.

Čišćenjem komušača posle svakog radnog dana, smanjiće se trošenje valjaka.

Ako su gumirani valjci već istrošeni, umeću se trgači, takozvane žabice, koji se postavljaju po redu – od ulaza u komušač do izlaza iz komušača. Veći broj žabica od potrebnog može oštetiti zrno.

Aktivnosti na beraču samo kada mašina i traktor miruju!

Stavljanjem traktora u neutralni radni položaj, takozvani „ler“, dovodi se berač u radni položaj pri čemu se okviri beračkog mehanizma pomeraju od mesta prema transportnom lancu.

Zbog čestog broja nesretnih slučajeva i povreda na beraču, radi sigurnosti rukovaoca, važno je da se aktivnosti na beraču rade samo za vreme mirovanja radne mašine i traktora, podseća Lazić.

Preporučujemo Vam još tekstova o poljoprivrednoj mehanizaciji

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede