Dobar rod oraha donose odgovarajuće pravilno raspoređene sorte

orah vocnjak

Rod oraha zavisi od pravilnog izbora sorti i rasporeda oprašivača u zasadu.

Sve je više poljoprivrednika, voćara koji su zainteresovani da podignu zasade oraha.

U našem narodu drvo i plod oraha od davnina imaju višestruku upotrebu. Kalorično jezgro bogato je uljem, vitaminima i mineralnim materijama, proteinima. Upotrebnu vrednost imaju i drvo, ljuska, kora, pa i zeleni plodovi.

Ranije je gotovo svako domaćinstvo u bašti ili u okolini kuće sadilo orah. Za zasnivanje savremenih voćnjaka potrebno je ispoštovati određena pravila, kako bi proizvodnja bila uspešna.

Izbor i raspored sorti oraha u zasadu

Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa kvalitetnih plodova potrebni su određeni uslovi u prvom redu klimatski i zemljišni, savetuje Mihajlo Žikić dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva Poljoprivredne savetodavne službe Srbije.

Poznavanje uslova zemljišta i klime koji su najpogodniji za gajenje oraha omogućava i izbor najpovoljnijeg staništa za njegovo gajenje i primenu agrotehnike koja će omogućiti sigurnu i ekonomičnu proizvodnju.

Dobro izabrane sorte su jedna od garancija rentabilne proizvodnje. Posebno je značajno za orah, kod kojeg je izražena dihogamija (nepodudaranje vremena sazrevanja muškog i ženskog gametofita).

Razlike u kvalitetu ploda oraha su više izražene nego kod bilo koje voćne sorte.

Isto važi i za rodnost, otpornost prema biljnim bolestima i štetočinama, a pogotovo za otpornost prema poznim prolećnim mrazevima, jer razlike u početku vegetacije kod pojedinih sorti oraha može biti i veći od dva meseca.

Za dobar rod oraha potrebno je da se oplodi 50-80 %, pa i više formiranih ženskih cvetova, a on se može obezbediti samo ako ima dovoljno oprašivača i koji su pravilno raspoređeni u zasadu.

Sorte oraha

Najbolje je da se sade dve glavne sorte i dve do tri sorte oprašivača.

Kod izbora oprašivača treba voditi računa da kvalitetan polen bude obezbeđen u toku celog perioda cvetanja glavnih sorti.

Pri izboru sorte za reone u kojima se javljaju pozni prolećni mrazevi treba odabrati one sa kraćom vegetacijom.

Treba znati da je važniji početak vegetacije, a ne vreme cvetanja, zato što od mraza stradaju mladari iz kojih se razvijaju ženski cvetovi koji donose rod, ističe Žikić.

Pravilan raspored sorti u zasadu

gde su dve glavne sorte obeležene brojevima 1, 2, a oprašivača 3, 4 i 5.

3 4 5 1 1 1 3 4 5 1 1 1 3 4 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 5 3 2 2 2 4 5 3 2 2 2 4 5 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 3 4 1 1 1 5 3 4 1 1 1 5 3 4
1 1 1 itd

Glavna sorta:                          Sorta oprašivač:

  • Šamion                            – G-139,Jupiter, Rasna
  • Rasna                               – Jupiter
  • Kasni rodni                     – Kasni grozdasti, NS kasni
  • G-139                                – Šampion, Jupiter
  • Elit                                    – G-139, Kasni rodni
  • Jupiter                              – G-139, Rasna, Šampion

Pored ovih glavnih sorti, kao glavne sorte se mogu koristiti i sorte koje se preporučuju za gajenje u vinogradarskoj zoni: Šejnovo, Srem, Tisa, Bačka, koje daju odlične rezultate, dodaje Žikić (PSSS).

Pored terminalnih oraha, sve veću popularnost stiču i sorte lateralnog tipa rađanja (u koje spadaju i Rasna i Novosadski kasni rodni – 60% roda na lateralnim pupoljcima).

Preporučene sorte za sadnju koje se nalaze i na sortnoj listi priznatih sorti su: Čendler – oprašivači Franket i G-139; Pieral  oprašivači Franket i Fernet; Tulare – oprašivači Franket; Fernor – namenjen hladnijim krajevima oprašivač Fernet.

Saznajte i koja zemljišta i nadmorska visina odgovaraju orahu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?