Sprečimo plamenjaču u krompiru – Povoljni uslovi za razvoj patogena

krompir organski Soksic Taras

Sprečimo razvoj prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).  Preporučene mere zaštite

Usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od sklapanja redova do početka cvetanja.

U proteklom periodu su zabeleženi povoljni uslovi za infekciju i razvoj prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) kada su i preporučene hemijske mere zaštite (preporuka od 21.5.).

Za celu nedelju koja je pred nama su u najavi uslovi koji favorizuju razvoj ovog patogena, a to su noćne temperature od 10 do 15 ºC, dnevne temperature od 15,5 do 23,8 ºC  praćene oblačnim i kišovitim vremenom, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Preporuka PIS-a fungicid sa sistemičnom i kontaktnom komponentom

U takvim uslovima i u fazi intenzivnog porasta krompira, preporuka je primena nekog od fungicida koji u sebi imaju i sistemičnu i kontaktnu komponentu:

  • Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,
  • Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,
  • Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha,
  • Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,
  • Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,
  • Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Ukoliko je u prethodnom tretmanu korišćen fungicid koji je u sebi sadržao aktivnu materiju propamokarb-hidrohlorid, preporuka je da se u ovom tretmanu koristi fungicid sa aktivnom materijom metalaksil-M i obrnuto.

Simptomi pojave plamenjače krompira

(piše Marinko Jovičić, inž. specijalista zaštite bilja psss.rs)

Simptomi su u početku u obliku vodenastih pega tamno zelene boje. Boja pega prelazi u žutu, posle čega se tkivo u okviru pega suši odnosno nekrotira. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj bolesti, nekroza lisnog tkiva se povećava sve dok ne zahvati celu lisnu masu.

Pege su sa naličja lista oivičene beličastim oreolom (micelija, konidiofore i konidije). Prisustvo beličastog oreola oko obolelog i uginulog tkiva je karakteristično za plamenjaču.
Na stablu se javljaju tamne pege koje se međusobno spajaju tako da čitava stabljika bude zahvaćena bolešću. U uslovima veće vlažnosti i umerenih temperatura micelija sa konidioforama i konidijama oko nekrotiranog tkiva je uočljivija.

Ukoliko beličasti oreol nije vidljiv, a nismo sigurni da li se radi o plamenjači, to možemo vrlo jednostavno proveriti na sledeći način. List sa nekrotičnim pegama se stavi na vlažan filter papir ili običan novinski papir u običnu čašu koja mora biti poklopljena. Ako se radi o plamenjači za oko jedan dan će se na rubnom delu pege na naličju lista javiti beličasti oreol.

Bolest može da se proširi i zahvati krtole. Na preseku krtole se uočava zaraženo tkivo u njenom površinskom delu, dubine do oko 15 mm. Boja obolelog tkiva je crvenkasto mrka, rđastog izgleda. Ukoliko su uslovi povoljni za razvoj bolesti kod masovne infekcije gde nije primenjena adekvatna zaštita i na vreme, bolest zahvata celu biljku i čitav usev krompira može biti uništen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede