Simptomi bolesti u usevima ozimih strnina – Pregledajmo useve

simptomi bolesti psenica

Na području delovanja više regionalnih centara Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja, na više lokacija registrovani su simptomi bolesti u usevima ozimih strnih žita.

Usevi se nalaze u različitim fazama bokorenja. Vizuelnim pregledom useva pšenica je uočeno prisustvo simptoma sledećih bolesti u različitim procentima u zavisnosti od regiona:

  • pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis)
  • lisne rđe (prouzrokovač Puccinia recondita)
  • sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici)

U usevima ozimih ječmova uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

simptomi bolesti
Foto: PIS

Simptomi bolesti najizraženiji na biljkama iz ranijih rokova setve

Faza useva i njihovo zdravstveno stanje je različito u zavisnosti od roka setve, sortimenta, dubine setve i primenjene agrotehnike. Simptomi bolesti su prisutni u većem intenzitetu u odnosu na predhodne godine zbog povoljnih meteoroloških uslova za razvoj patogena tokom dužeg perioda dosadašnje vegetacije, kao i zbog intenzivnog prisustva inokuluma patogena na samoniklim usevima i korovima iz familije trava. Najveći procenti biljaka sa simptomima bolesti uočavaju se na usevima iz ranijih rokova setve, navodi se u izveštaju o stanju useva u regionu srednjeg Banata.

Na pojedinim parcelama su, uglavnom na graničnom pojasu između prošlogodišnjih i novoposejanih useva pšenice, uočene štete od žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides) iako nije u pitanju ponovljena setva (monokultura). Uzrok ove česte pojave na našem terenu tokom proizvodne 2022/2023. godine je dugo zadržavanje samoniklih žita tokom perioda pre setve, koji su predstavljali  tzv.zeleni most za žitnog bauljara, koji se nakon zaoravanja strništa preselio na novozasnovana pšenična polja. U izveštaju se dodaje da najveće štete od navedene štetočine nastaju u početnim fazama porasta useva. Larve prestaju sa ishranom kad se temperatura zemljišta spusti ispod 5 °C. Žitni bauljar će svoju aktivnost nastaviti i tokom proleća ali će štete biti manje zbog jače razvijenosti biljka. Takođe, niske temperature mogu redukovati njegovu brojnost.

Na usevima je primećeno i žutilo listova koje je abiotske prirode (nije povezano sa bolestima) kao rezultat fiziologije biljaka, faze porasta, velikog broja sekundarnih stabala i listova na biljci. Takođe, dodaju zaštitari bilja PIS-a, može ukazivati i na stanje parcele (npr. zabarene oaze), kao i na nedostatak hraniva (jer su biljke intenzivno rasle i razvijale se u predhodnom periodu i trošile azot). Zaštitari bilja nastavljaju sa praćenjem štetnih organizama u usevima strnih žita i blagovremeno će izdati signal za tretman.

Povećana brojnost glodara

Prilikom vizuelnih pregleda, na pojedinim parcelama, registruje se prisustvo aktivnih rupa od glodara iznad ekonomskog praga štetnosti (preko 10 aktivnih rupa po hektaru). U odnosu na prethodne godine, ove proizvodne sezone se registruju njihove povećane brojnosti. Proizvođačima pšenice i ječma stručna lica PIS-a preporučuju obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru mogu se primeniti registrovani rodenticidi. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede