Aktuelna zaštita breskve i jabuke

Vocnjak jabuka

Proređivanje plodova u zasadu breskve predstavlja nezaobilazni deo tehnologije u savremenoj proizvodnji ove voćarske vrste.

Aktuelna zaštita breskve

Proređivanjem plodova reguliše se opterećenje biljke rodom tj. opterećenje rodnih grana. Na taj način se po biljci usklađuje odnos broja plodova i veličina lisne površine koja ima ulogu ishrane, što dovodi do adekvatne krupnoće i kvaliteta plodova u zasadu. Proređivanje plodova treba obaviti pre početka formiranja koštice plodova.

Odmah posle proređivanja treba preduzeti mere zaštite u cilju suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata.

Stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje tretman sledećom kombinacijom preparata:

 • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25 % + AKORD u koncentraciji 0,075 % + TONUS u koncentraciji 0,05 % ili DIMETOGAL u koncentraciji 0,15 % + ACTIVEG 12:4:6 u koncentraciji 0,3 %.

  Tretiranje zasada jabuke

  Zasadi jabuka se nalaze u osetljivoj fazi kada može doći do infekcije patogenima. Vlaženje lista u proteklom periodu bilo je skoro neprekidno, tako da su u skoro svim područjima gajenja ostvareni uslovi za nastanak infekcije.

   

  Jedan od najznačajnijih patogena je Venturia inaequalis koji prouzrokuje čađavu pegavost lišća i krastavost plodova. Za zaštitu zasada jabuke od Venturia inaequalis neophodno je koristiti kurativne fungicide uz dodatak nekog od preventivnih.

  Kurativni fungicidi:

  • SEKVENCA – u koncentraciji 0,03-0,05 %

  Preventivni fungicidi:

  • METOD 480 SC – u koncentraciji 0,3 % ili
  • MANKOGAL 80 – u koncentraciji 0,25-0,3 % ili
  • KARDINAL – u koncentraciji 0,75-0,1 %

  Fungicid KARDINAL se, pored zaštite od Venturia inequalis, ujedno koristi zbog zaštite listova jabuke od prouzrokovača lisne pegavosti (Alternaria sp.) koja u ovoj osetljivoj fazi može naneti značajne štete zasadima.

  Takođe, potrebno je nastaviti dalju zaštitu zasada od prouzrokovača pepelnice(Podosphaera leucotricha) primenom fungicida LUNAR u koncentraciji 0,02 % ili FOTON u koncentraciji 0,02 %.

  Uočena je pojava leta leptira jabukinog smotavca, jednog od najznačajnijeg štetnog inseketa u zasadu jabuke. Za suzbijanje jabukinog smotavca i drugih štetnih insekata preporučujemo primenu insekticida HARPUN u koncentraciji 0,1 % + TONUS u koncentraciji 0,02 %.

  Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede