Zahtevi prema prostoru, svetlosti i količini vazduha u vezanom načinu držanja krava

krave u staliii

U ovom tekstu možete pročitati savete o tome kakve uslove treba da obezbedite kravama kako biste postigli optimalne rezultate u proizvodnji.

krave u staliii

Zahtevi prema prostoru

Ukupna kvadratura proizvodnog dela objekta podrazumeva površinu poda staje. Ako se ta površina poda pomnoži sa visinom unutrašnjeg prostora staje, dobiće se ukupna kubatura ili životni prostor staje. Ta kubatura kod vezanog načina držanja treba da bude oko 25 m3 po jednoj kravi.

Zahtevi prema svetlosti

Osvetljenje objekta će se ostvariti na dva načina: prirodnom sunčevom svetlošću i električnim osvetljenjem, kao drugim vidom. Za prirodno osvetljenje prostora u objektu koristiće se otvori na podužnim zidovima staje. Norma koja treba da se zadovolji sa aspekta prirodne osvetljenosti se može izraziti preko odnosa za obezbeđenje svetlosti i površine poda staje. Taj odnos treba da se kreće u granicama od 1/15 do 1/20 od površine poda.

Električno osvetljenje iznosi 3 do 4 W/m2 površine poda staje. Sijalice treba  rasporediti ravnomerno u odnosu na prostor staje, sa naglaskom na hranidbeni i manipulativni hodnik.

Zahtevi prema sastavu i količini vazduha

Čist vazduh u dovoljnim količinama je za muzne krave značajan koliko i hrana visokog kvaliteta i u dovoljnim količinama. Imajući u vidu činjenicu da se ovde radi o objektu u kojem će postojati mogućnost izmene vazduha korišćenjem prozorskih otvora i laterne na slemenu krova, poteškoća ne sme biti. Na slemenskom spoju rogova nalazi se otvor lanterne. On se preostire od početka staje do završetka proizvodnog dela objekta. Širina otvora lanterne je 0,6 – 0,70 metara. Lanterna je sa gornje strane zaštićena sopstvenim krovnim pokrivačem, obavezno prozirnim (Leksan). Sa strana je zaštićena vertikalnim vetrozaštitnim daskama. Nagib krovnog pokrivača se kreće između 15-20  stepeni.

Autor: Predrag Janković

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede