Tovljači junadi imaju pravo na dve premije

finansijska podrska za junad

Tovljači junadi koji su organizovani u proizvodnu grupu u okviru Udruženja „Agroprofit“ zainteresovani da znaju na koji način mogu da ostvare pravo na premiju.

Obratili su se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja sa molbom da obrazlože na koji način tovljači junadi mogu da ostvare ovo pravo i sa kojom dokumentacijom, piše agroservis.rs.

Iz Uprave za agrarna plaćanja dobili su obrazloženje.

Odgovore koje su dobili, i koji su objavljeni na agroservis.rs, prenosimo u celini.

Poruka iz Uprave za agrarna plaćanja

Tovljači junadi po različitim osnovama imaju pravo na dve premije – ukupno 35.000 dinara

Saglasno Uredbi o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ – pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je prodao tovnu junad licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, u periodu od 05. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu minimalne težine od 500 kg, za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.

Poljoprivredni proizvođač zahtev za finansijsku podršku po osnovu ovog programa podnose Upravi za agrarna plaćanja do 5. novembra 2020. godine, na Obrascu 3 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku – za poljoprivrednog proizvođača, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev se prilaže:

1) račun/faktura ili otkupni blok (list) o prodaji/otkupu, koji potpisuju otkupljivač (kupac) i poljoprivredni proizvođač (prodavac), koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla, kao i otpremnicu sa datumom kada su grla otpremljena od prodavca;

2) kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja;

3) specfikacija za tovna grla, popunjena na Obrascu 2 – Specifikacija grla za tovnu junad overena od strane lica koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja i nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno od strane nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla izvezena.

June prodato u 2020. dobija dve premije u ukupnom iznosu od 35.000 dinara

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa, za isto grlo, može se ostvariti kroz podršku namenjenu otkupljivaču ili kroz podršku namenjenu poljoprivrednom proizvođaču.

Za ista grla poljoprivredni proizvođači ostvaruju i podsticaj za tov junadi za koji se zahtevi podnose svake godine i to u periodu od 1. februara 2021. godine do 31. jula 2021. godine.

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.

Sve informacije i tekst uredbe možete pogledati na sledećem linku: OVDE 

Saglasno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla sa specifikacijom grla za koje se podnosi zahtev overena od strane klanice i naadležnog veterinarskog inspektora.

Podsticaji za tov stoke mogu da se ostvare ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Pravilnik možete pogogledati na sledećem linku: OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede