Tovljačima junadi podrška kroz otkup tržišnih viškova

junad na sajmu

Podrška tovljačima junadi kroz otkup grla. Zahtev za finansijsku podršku podneti do 5. novembra.

Vlada Republike Srbije je u cilju obezbeđivanja podrške proizvođačima tovne junadi, objavila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ko ima pravo na finansijsku podršku, koliko ona iznosi i do kada podneti zahtev, pojašnjava Biljana Janjić, savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije.

Pravo na finansijsku podršku, ističe Janjić, a u skladu sa ovim Programom ima privredni subjekt i poljoprivredni proizvođač.

Privredni subjekt – otkupljivač

Privredni subjekt – otkupljivač, koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača u periodu od 05. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Finansijska podrška za otkup tržišnih viškova utvrđuje se u iznosu od 26 dinara po kilogramu žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu i to za grla minimalne težine 500 kilograma po ceni koja nije manja od 252 dinara po kilogramu.

Otkupljivači podnose zahtev za finansijsku podršku po osnovu ovog programa do 5. novembra 2020. godine Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za otkup tržišnih viškova tovnih junadi.

Poljoprivredni proizvođač

Poljoprivredni proizvođač – pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je prodao tovnu junad licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, u periodu od 05. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu minimalne težine od 500 kg, za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.

Podsticaj se može ostvariti za najviše:
– 100 junadi – registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a;
 – 200 junadi – registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik – fizičko lice i preduzetnik;
 – 500 junadi – pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Zahtev podneti do 5. novembra

Poljoprivredni proizvođač zahtev za finansijsku podršku po osnovu ovog programa podnose Upravi za agrarna plaćanja do 5. novembra 2020. godine, na Obrascu 3 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku – za poljoprivrednog proizvođača.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa, za isto grlo, može se ostvariti kroz podršku namenjenu otkupljivaču ili kroz podršku namenjenu poljoprivrednom proizvođaču.

Za ista grla poljoprivredni proizvođači ostvaruju i podsticaj za tov junadi za koji se zahtevi podnose svake godine i to u periodu od 1. februrara 2021. godine do 31. jula 2021. godine, podseća Janjić.

Uredbu u celosti možete preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede