Steonost kod krupnih preživara (utvrđivanje i dijagnoza gravidnosti)

telicci

Steonost je posebno fiziološko stanje koje traje od momenta oplodnje jajne ćelije pa do porođaja-partusa.

Dužina trajanja ovog perioda može da varira u zavisnosti od: rase, pola teleta, starosti krave, tipa rođenja i ishrane krava tokom graviditeta. Inače, steonost prosečno traje 285 dana tj. 9,5 meseci, a postoje kolebanja između 240-320 dana.

Ona telad koja su rođena pre 240 dana smatraju se nedonoščadima.

Prosečna steonost kod simentalske krave traje 286 dana, kod holštajnskih 279 dana. Kod tovnih rasa srednjeg okvira tela kao što su šorthorn, hereford,aberdin-angus bremenitost je kraća u odnosu na krave koje pripadaju rasama velikog okvira (šarole, limuzin).

Prvotelke imaju kraću bremenitost od starijih krava 2-3 dana, ženska telad se kraće nose (1-2 pa i 5 dana nego muška telad). Blizanci se rađaju 3-6 dana ranije tj.nose se 1-2 dana kraće nego ženska telad. Bremenitost u letnjem periodu je nešto kraća od zimske.

U razvoju ploda razlikujemo tri faze: faza zigota do dvanaestog dana, embrioni period od 13-45 (formiraju se placenta i sistemi pojedinih organa )i treće faza je faza fetusa koja traje sve do partusa.

Veliki ekonomski značaj ima rano utvrđivanje steonosti kod junica i krava. Ono omogućuje da se grla koja nisu ostala gravidna ponovo i što brže uključe u postupak novog osemenjavanja. Smatra se da je najekonomičniji i najsigurniji način utvrđivanja steonosti rektalni pregled materice i jajnika i to počev od šeste nedelje po osemenjavanju.

Za ranu dijagnozu gravidnosti  koriste se aparati sa ultrazvukom. Kad su u pitanju laboratorijske metode, koristi se progesteronski test mleka. Visoka vrednost progesterona u mleku 24. dana po osemenjavanju je veoma pouzdan test steonosti

Pripremio: Predrag Perić,

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede