Organizacija ishrane suprasnih krmača

svinja u boksu

Početak proizvodnje u svinjarstvu, može se reći, je upravo početak bremenitosti (suprasnosti).

Ishrana krmače u tom periodu je od značaja za njeno zdravlje kao i za vitalnost prasića. Kako hraniti suprasne krmače i koje dnevne količine hraniva treba obezbediti životinji, savete daje Slavica Petrović, dipl. inženjer stočarstva PSSS.

Ishrana suprasnih krmača

U periodu suprasnosti krmača ne treba da stvara u svom organizmu velike količine rezerve, jer ugojene krmače u periodu laktacije manje uzimaju hranu i više gube u težini.

Ovo znači da bi odrasle krmače u toku suprasnosti trebalo da dobiju u težini oko 30 kg (300 g do 350 g dnevno), a suprasne nazimice 35 g do 40 kg (400 do 450 g dnevno).

Iz ovih razloga se može smatrati da bi ishrana suprasnih krmača trebalo da bude tako organizovana da se telesna težina krmača između dva prašenja poveća za 10-15 kg.

U praksi se često ne pravi razlika između mlađih i starijih krmača. Međutim, u uslovima gde je individualno držanje i ishrana suprasnih krmača poželjno je da se hranljive materije i normiranje obroka sprovodi direktno prema potrebama grla. Na ovaj način krmače se održavaju u potrebnoj kondiciji, a i jedan deo utrošenog koncentrata po grlu se smanjuje.

Uopšte uzevši, dnevne potrebe suprasnih krmača u smeši koncentrata kreću se od 2 do 2,5, pa čak i 3 kg u poslednjoj trećini bremenitosti.

Smeša koncentarta bi trebalo da bude sastavljena od kukuruza, lucerkinog brašna, pšeničnih mekinja, sojine i suncokretove sačme i obavezno mineralno-vitamninskih dodataka.

Nivo sirovih proteina u smeši se kreće 12-14 %.

Uz hranu obezbediti i zdravu i čistu vodu

Suprasnu krmaču treba hraniti dva puta dnevno i to samo kvalitetnom hranom.

Davanje pokvarene, plesnive ili promrzle hrane može dovesti do pobačaja.

Na nekoliko dana pred prašenje obrok treba smanjiti na polovinu. Dobro bi bilo da se u tom periodu daju smeše od pšeničnih mekinja i ovsa, tj. hraniva koja deluju laksativno, čime se sprečava zatvor koji nepovoljno deluje na prašenja i na stanje vimena.

Ako je prašenje prošlo bez teškoća, a krmača se dobro oseća onda joj se posle 6 h može dati oko 0,5 do 0,7 kg smeše koncentrata. Smeša koncentrata se postepeno povećava vodeći pri tom računa da ne dođe do naglog nalivanja mleka.

Ukoliko se ne vodi dovoljno računa kod krmača dolazi do grozničavog stanja, a prasad dobijaju proliv.

Za sve vreme trajanja suprasnosti krmača mora da ima uvek na raspoloženju zdravu i čistu vodu. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede