Muža koza i zašto je važna masaža vimena

koza muža

Ručna muža koza sastoji se od tri faze: priprema koza za mužu, muža i domuzivanje. Masaža vimena primenjuje se u pripremi koza pre muže 

Muža koza može biti ručna ili mašinska. Pri ručnoj muži važno je da se ona izvodi pravilno i higijenski. Proces ručne muže sastoji se od tri faze: priprema koza za mužu, muža i domuzivanje.

Priprema koza za mužu sastoji se u čišćenju, masaži vimena i izmuzavanju  prvih mlazeva mleka. Čišćenje vimena i sisa izvodi se sa ciljem da se ukloni prljavština, koja bi u toku muže mogla dospeti u mleko. Vime se obično pere mlakom vodom i briše suvom pamučnom krpom.

Masaža vimena primenjuje se u pripremi koza pre muže i na kraju muže u fazi domuzivanja. Pre početka muže, u donji deo vimena spusti se 70% od ukupne količine mleka. Ta količina mleka može odmah da se izmuze. 30% preostalog mleka nalazi se u gornjem delu vimena koje nije oslobođeno za mužu. Na spuštanje tog preostalog mleka povoljan uticaj ima davanje koncentrata pri muži, dobar postupak muzača sa kozama i drugo.

Do smanjene količine pomuženog mleka dolazi usled lošeg postupka sa kozama, vike, lupe i galame. Masaža vimena povoljno utiče na razvoj mlečne žlezde, povećanu produktivnost i prevenciju njenog oboljenja. Masaža vimena na 2-3 nedelje pre jarenja kod prvojarica je veoma značajna, jer se pozitivno odražava na predstojeći period mlečnosti. Masaža se sastoji u tome što se postepeno obe polovine vimena polako obrađuju pokretima ruku.

Pri ručnoj muži pražnjenje vimena se postiže pokretima ruku muzača sa pritiskom na sisu i vime. Pravilan način ručne muže je muža zatvorenom šakom (sisa se obuhvata celom šakom). Mašinska muža povećava produktivnost rada za dva do tri puta.

Kosovka Jakšić, savetodavac stočarstva PSSS

Preporučujemo: Mlečnost koza

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede