Simptomi mlečne groznice i prevencija

poremecaji kod goveda 1

Mlečna groznica krava nastaje kao posledica niskog nivoa kalcijuma (Ca) primarno, uz smanjenje koncetracije magnezijuma (Mg).

Mlečna groznica je metabolička bolest krava starosti od 5-10 godina. Obično se javlja nešto pre, tokom ili odmah posle telenja. Pojava ove bolesti je u vezi sa godinama, ali i u vezi sa ishranom tokom perioda zasušenja. Krave koje su ranije imale mlečnu groznicu, lakše ponovo obole.

Simptomi mlečne groznice

Krave koje imaju mlečnu groznicu su slabog apetita i inaktivnog digestivnog i reproduktivnog trakta. Na početku bolesti krave slabe, snižava im se telesna temperatura i nesigurno hodaju, a kasnije nisu u stanju da ustanu, nemaju snage ni da se otele, snižava im se telesna temperatura, slabo reaguju, oči su im izbuljene, hladnih su ušiju i suve njuške, a često se u ovom stadijumu javlja i nadimanje.

Ovo je klinička forma mlečne groznice, ali postoji i subklinička forma kod koje simptomi nisu baš najuočljiviji tj. kod krave je malo snižena telesna temperatura, ne stoji baš čvrsto na nogama, telenje joj ide vrlo sporo i slabog je apetita.

krave na pasnjaku leze

Uzroci

Smatra se da je mlečna groznica kod steonih krava rezultat iznenadnog povećanja potrebe u Ca za proizvodnju kolostruma. Krave podmiruju svoje potrebe u Ca putem obroka ili iz telesnih rezervi. U vreme telenja dolazi do povećane apsorpcija Ca iz creva i povećane mobilizacije Ca iz skeleta pod uticajem hormona, pa zato lako može doći do ovog obolenja. Zbog ovoga je neophodno zasušenim kravama davati obroke sa niskim sadržajem Ca kako bi se stimulisala kontinuirana mobilizacija Ca iz telesnih rezervi.

Prevencija

Najbolja preventivna mera kod mlečne groznice je ishrana zasušenih krava sa obrocima koji sadrže nizak nivo Ca, a dobro je i povesti računa o nivou proteina i energije u hrani. Vrlo je korisno odmah nakon telenja dati kravama oralno ili intravenski Ca kako bi se sprečila pojava obolenja.

Pripremio: Nebojša Đurić, PSSS Užice

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede