Da li znate šta je DFD meso?

DFD meso

Pojava DFD sindroma koji se javlja kod junadi (Dark-tamno, Firm-čvrsto, Dry-suvo) tj. DFD meso.

O značaju konzumiranja kvalitetne hrane sve više se govori. Konzumenti mesa traže proizvode za koje se može potvrditi da su dobijeni od životinja koje su gajene u dobrim uslovima.

Potvrđeno je da kvalitet mesa zavisi od uslova u kojima je životinja odgajana. 

Pojava DFD sindroma mesa dokaz je da životinja reaguje na promene okoline, uslove držanja i ophođenja čoveka prema njoj, a to utiče na kvalitet mesa.

Šta je DFD sindrom? Kako da sprečimo ovu pojavu? Odgovore zna savetodavac PSSS za stočarstvo mast. inž. Verica Lazarević.

Pojam „dobrobit životinja“ uključen je u zakonsku legislativu Evropske unije i naše zemlje i značajan je za sve strukture društva od farmera do potrošača.

Kako su potrošači po tom pitanju sve više obrazovaniji oni biraju proizvode za koje znaju da su dobijeni od životinja koje su gajene u boljim uslovima, odnosno u skladu sa principima zaštite dobrobiti.

Moramo da budemo svesni da kvalitet animalnih proizvoda zavisi direktno od uslova koje čovek pruža životinjama.

Konkretni primer za to je pojava DFD sindroma, koji se javlja kod junadi (Dark-tamno, Firm-čvrsto, Dry-suvo) tj. DFD meso.

Problem ishrane, reprodukcije i patologije uvek se posmataraju kao primarni problemi a zanemaruje se reacija životinja na promene okoline, na uslove držanja i ophođenja čoveka prema njoj.

Samo dug transport junadi i mešanje sa nepoznatim životinjama već dovodi do DFD sindroma.

Ali ovaj sindrom nije vezan samo sa transportom već i sa načinom držanja životinja.

Životinje izložene dejstvu stresora reaguju lučenjem hormona nadbubrežne žlezde.

DFD meso je tamno, čvrsto i suvo

DFD meso je posebnih fizičko-hemijskih, tehnoloških i drugih svojstava čije je nastojanje povezano sa modernim načinom uzgoja i tova mladih goveda za klanje kao i sa metodom njihove komercijalizacije, transporta i postupka pre klanja.

U ovom slučaju je tamna boja mesa je u stvari posledica povećanog utroška kiseonika.

Jedna od specifičnosti DFD mesa je i visoki finalni pH što doprinosi boljem vezivanju vode za proteine, pa odatle i atribut „suvo“ meso.

Savremena nauka o mesu sve više proučava uticaj stresa pre klanja, jer se smatra da samo zdrave životinje daju meso potrebnog kvaliteta. Zato je tačna konstatacija da tehnologija mesa počinje još na živoj životinji.

DA SE PODSETIMO 

Osnove dobre poljoprivredne prakse obuhvataju sledeće principe:

Gajenje stoke

Neophodno je obezbediti dovoljno prostora za životinje, odgovarajuću hranu i vodu, bez hemijskih i bioloških zagađenja, uvesti matično poreklo stoke i programe uzgoja.

Ekonomski efekat stočarstva povećava se korišćenjem stajnjaka u biljnoj proizvodnji (direktno ili za kompostiranje zelene mase), jer on kao đubrivo, održava plodnost zemljišta.

Zdravlje stoke

Dobro zdravstveno stanje životinja održava se odgovarajućim uzgojem i smeštajem, preventivnim merama, kao što je vakcinacija i redovnim pregledom, utvrđivanjem i lečenjem oboljenja, uz konsultovanje veterinara.

Dobrobit stoke

Domaće životinje su svesne i, kao takvima, mora da im se osigura dobrobit kroz pravo da ne budu gladne i žedne, da im ne bude neugodno, da ne trpe bol, povredu ili bolest, da se normalno ponašaju i da se ne plaše i ne muče.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede