U usevu ječma registrovani štetni organizmi – Obiđimo useve

Psenica posejana na pocetku optimalnog roka

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama, savet je Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

Zaštita pšenice i ječma

Na teritoriji RC Novi Sad, kao i na području cele zemlje, setva pšenice u ovoj sezoni je veoma otežana kao i nicanje do sada posejanih površina. Samo usevi koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje imaju ujednačeno nicanje, a pojedini usevi iz takvog načina proizvodnje se nalaze u fazi dva razvijena lista (BBCH 12).

Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uticali su na ovakvu situaciju. Međutim, ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, a u uslovima navodnjavanja i razvoju patogena.

U usevu ječma registrovane štetočine

Na lokalitetu Futog, Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS) je registrovala u usevu ječma koji je u sistemu navodnjavanja, prisustvo sledećih štetnih organizama:

  • vaši i cikada na 20 % biljaka
  • pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5 % biljaka
  • mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 2 % biljaka

Insekti vektori virusa

U ovom periodu, najveći problem predstavlja prisustvo insekata kao vektora virusa.

Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Iako su površine pod ovakvim usevima male, svim proizvođačima čiji su usevi nikli preporučuje se obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama.

Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha
  • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Više od 10 aktivnih rupa glodara po hektaru zahteva suzbijanje štetočina

Vizuelnim pregledom na nekim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Preporuka PIS-a je obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede