Smanjite troškove i povećajte prinose kvalitetnom analizom zemljišta i preporukom za đubrenje

zemljiste u rukama

Smanjite troškove i povećajte prinose!

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Plodnost zemljišta je jako bitna u biljnoj proizvodnji. Ona predstavlja dinamično stanje različitih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina.

Mnogo faktora utiče na plodnost zemljišta. Predstavlja podlogu iz koje biljke crpe vodu i mineralne materije, odnosno hranljive elemente neophodne pre svega za ukorenjavanje, zatim i za rast, razvitak i plodonošenje.

Aktivnošću čoveka dolazi do zbijanja zemljišta, smanjenja organske materije, do poremećaja brojnosti i aktivnosti mikroorganizama, poremećaja vodno-vazdušnog i toplotnog režima, do zaslanjivanja i zakišeljavanja, zagađenja od pesticida i teških metala.

Teški metali utiču na usvajanje i metabolizam neophodnih elemenata. Neki od njih inhibiraju ne samo usvajanje već i njihov transport iz korena u nadzemne organe i time utiču na raspodelu elemenata u biljkama.

Važno je znati da lako dolazi do osiromašenja zemljišta, posebno pri intenzivnoj proizvodnji, a da se ono sporo obnavlja.

Zbog toga je jako bitno da pre samog početka uzgajanja neke biljne kulture uradimo analizu zemljišta.

Prema rečima dipl. inžinjera Milice Milić, u laboratoriji za analizu zemljišta kompanije Agrounik radi se nekoliko analiza čime se sagledava slika plodnosti zemljišta. To omogućava da se proizvođačima pruži preporuka koje đubrivo i u kojoj meri treba da se primeni, čime se zapravo optimizuju troškovi ove agrotehničke mere.

Struktura i tekstura zemljišta, sadržaj lako pristupačnog azota, fosfora i kalijuma

Pre zasnivanja višegodišnjeg zasada, analizom zemljišta trebali bismo dobiti informaciju o kom je tipu zemljišta reč.

Kakvog je mehaničkog sastava (teksture) i koji je agregatni sastav (struktura).

Da bismo biljci dali optimalne količine svih elemenata koji su joj potrebni za rast i razvitak, moramo znati koliko kog (biljci pristupačnog) elementa u zemljištu imamo, od kojih su najvažniji azot, fosfor i kalijum.

Ukupni azot

Sadržaj ukupnog azota je jako bitan. Predstavlja procenat zastupljenosti i organskog i neorganskog oblika.

Azot u organskom obliku je zastupljen preko 90 % u zemljištu i on je biljkama nepristupačan.

Procesima mineralizacije organske materije azot iz organskog oblika prelazi u neorganske oblike koje biljka direktno koristi u ishrani.

Ukoliko zemljište pri analizi ima veći sadržaj ukupnog azota, znači da ima veći sadržaj neorganskog azota i to je onaj azot koji nas zanima, kako bismo pravilno pristupili oplemenjivanju zemljišta.

Humus

Humus je organska materija najznačajnija za plodnost. Ima sposobnost vezivanja hranljivih materija u obliku koji je dostupan biljkama, zbog toga nam je važno da znamo njegov procenat zastupljenosti u zemljištu.

pH vrednost i sadržaj CaCO3

pH zemljišta je još jedan, ne manje važan činioc za uspešno uzgajanje biljnih kultura.

Koncentracija slobodnih vodonikovih jona u zemljišnom rastvoru određuje reakciju zemljišnog rastvora.

Od reakcije zemljišnog rastvora zavisi rastvorljivost mnogih jedinjenja, pa prema tome i mogućnost pojavljivanja pojedinih hranjivih elemenata u rastvoru, što ima direktnog uticaja na mogućnost njihovog usvajanja od strane biljaka.

Za voćarstvo je najbolje da je pH zemljišta između 5,5-6,5. Jako kisela zemljišta sa pH ispod 5,0 vrednosti zahtevaju kalcifikaciju.

Pri izboru mineralnog đubriva voditi računa da li je nosač kalcijum-karbonat, što je često slučaj kod NPK đubriva i to može predstavljati problem ukoliko je zemljište kisele reakcije. S toga je bolje primenjivati đubriva kod kojih je nosač zeolit, koji biljkama daje niz prednosti.

Jako kisela zemljišta mogu biti toksična, a alkalna blokiraju veliki broj mikroelemenata, ubrzaju mineralizaciju i favorizuju pojavu bolesti.

Iz ovoga zaključujemo da je pri analizi zemljišta bitno i odrediti pH vrednost kao i sadržaj kalcijum-karbonata.

S druge strane, gajenjem višegodišnjih kultura, biljke svake godine prinosom iscrpljuju biogene elemente i to je još jedan faktor koji dovodi do osiromašenja zemljišta.

Jako je važno jednom do dva puta godišnje raditi analizu zemljišta u postojećem zasadu.

Analizom dobijamo neophodne informacije za plan đubrenja, odnosno smanjenje ili povećanje određenih elemenata radi povećanja prinosa, ali i povećanja kvaliteta samog ploda.

Planskim i optimalnim đubrenjem štedimo novac, ali i održavamo prirodnu plodnost zemljišta koja je našim biljkama neophodna i za naredne vegetacione sezone.

Agrounik u okviru svoje kompanije poseduje laboratoriju za analizu zemljišta.

Analize koje se rade proizvođačima i onim koji to žele postati, daju osnovne informacije o karakteristikama zemljišta koje su neophodne za uspešno uzgajanje bilo voćarskih, ratarskih ili povrtarskih kultura. Pored toga, možete dobiti i preporuku za primenu odgovarajućih vrsta, formulacija i količina đubriva, iza kojih stoji tim stručnjaka.

Prijavu uzoraka za analizu zemljišta možete uraditi jednostavno klikom na LINK

Saznajte više: Bioregulator Uniker

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede