Razmena merkantilne za semensku pšenicu – Javni oglas

zrna psenice na dlanu

Razmena merkantilne za semensku pšenicu. Rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 30. aprila 2020. godine, do 10 časova.

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice.

Odnos je 1,8kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Razmenjivaće se 10.000 tona.

Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu treba da je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Razmena podrazumeva merkantilnu pšenicu koja mora da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena je 22,55 din/kg sa PDV-om, cena merkantilne pšenice sa Produktne berze Novi Sad, na dan 24.04.2020. godine.

Isporuka će biti obavljena na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije

Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje: po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a vrši se kod Skladištara po nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet, a najkasnije do 30. 06. 2020 godine.

SEMENSKA PŠENICA ROD 2020. GODINE

Količina: 5.555 tona, sertifikovanog semena prve generacije sledećeg sortimenta:
– SIMONIDA u količini od ………….. 1.700 t
– POBEDA u količini od …………. 1.500 t
– ILINA u količini od …………. 100 t
– ZVEZDANA u količini od …………. 500 t
– NS 40 S u količini od …………. 800 t
– RENESANSA u količini od ………….. 655 t
– ZEMUNSKA ROSA u količini od ………….. 200 t
– AURELIJA u količini od ………….. 100 t

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 30.04.2020. godine, do 10 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE – NE OTVARATI“, na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Otvaranje ponuda će se obaviti 30.04.2020. godine u 10,30 časova, u sali br.654 na VI spratu. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

INFORMACIJE

Bliža obaveštenja mogu se dobiti kontaktiranjem broja: 011/3238-997, lice za kontakt Zoran Mićić .

OGLAS U CELINI MOŽETE PREUZETI OVDE

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede