Setva pšenice: rokovi, predusev, količina semena

setva psenicee

Približava se optimalni rok za setvu ozimih žitarica. Za ratare koji se pripremaju za setvu ozime pšenice 

prenosimo tekst o agrotehničkim merama u proizvodnji hlebnog zrna koji je pripremila Jorgovanka Vlajkovac, diplomirani inženjer poljoprivrede.

Uslovi za postizanje dobrih prinosa pšenice

Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti određeni uslovi:    

– Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta,    

– Zaoravanje NPK đubriva,      

– Setva deklarisanog semena,      

– Kvalitetna setva (dubina setve od 4-6 cm),                                                                

– Poštovanje setvene norme za svaku sortu (od 200-270 kg/ha ili 450-650 zrna/m2),     

– Setva u optimalnom roku       

– U proleće blagovremena prihrana azotnim đubrivima            

– Obavezna nega useva (praćenje i zaštita od korova, štetočina i bolesti)    

Rok setve pšenice                   

Ako se u proizvodnji pšenice ispune gore navedeni uslovi može se očekivati dobar i stabilan prinos. Posebu pažnju treba, trenutno, obratiti na rok setve.            

U našim uslovima optimalni rok za setvu pšenicе je od 5-25. oktobra. Da bi se ovaj rok ispoštovao potrebno je, pre svega, izabrati povoljan predusev koji će što ranije osloboditi parcelu, kako bi ostalo dovoljno vremena za blagovremenu i kvalitetnu obradu i predsetvenu pripremu zemljišta.

Predusevi

Dobri predusevi za pšenicu su: soja, grašak, rani hibridi kukuruza i suncokreta. Usevi posejani u optimalnom roku imaju dovoljno vremena da dobro razviju kako korenov sistem, tako i nadzemni deo biljke i da se pripreme za prezimljavanje, što je jedan od glavnih preduslova za dobar start i ubrzani razvoj u proleće kada se i formira prinos. 

seme psenice na dlanovima crveno 22 malaRokovi setve pšenice

Kod zakasnelih rokova, za setvu treba sejati sorte tolerantne na rok setve. Količina semena po jedinici površine se povećava tako da za svakih desetak dana kašnjenja treba povećati setvenu normu za 10 procenata.

Za sve proizvođače koji iz bilo kojih razloga setvu moraju da obave posle 20. novembra preporučuju se fakultativne sorte pšenice Nevesinjka, Venera i druge koje mogu da se seju i do početka februara i da daju dobar prinos.  

Količina semena za setvu pšenice          

Da bi se obezbedio optimalan broj klasova u žetvi posebnu pažnju treba obratiti na količinu semena za setvu. 

Ukupna količina semena (kg/ha) zavisi od broja klijavih zrna po metru kvadratnom (od 450-650 zavisno od sorte), od mase 1000 vazdušno suvih zrna i upotrebne vrednosti semena (klijavost i čistoća), tako da je formula za izračunavanje optimalne količine semena za setvu:  

             N x T x 100                              

 Ks = ———————– , gde je                     

                  P Vr   

Ks – količina semena u kg/ha,  

N – broj klijavih zrna po 1 ha (miliona ili po m2 što se kreće od 450-650)   

T – težina 1000 zrna (od 35 – 50 gr u zavisnosti od sorte)  

P Vr – upotrebna vrednost semena (vlaga čistoća u %).

Izvor: psss.rs   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede