Odvodnjavanje zemljišta ravnanjem, kanalima, drenažom

kanal

Odvodnjavanje prevlaženih i zabarenih zemljišta određenim meliorativnim zahvatima omogućava pravovremene i efikasne poljoprivredne aktivnosti na parcelama.

Prevlažena zemljišta uslovljavaju pojavu velikih problema u izvođenju planiranih i pravovremenih agrotehničkih mera na čitavoj parceli, zbog čega moramo otkloniti ovaj poremećaj vodnog režima zemljišta. Uređenje zabarenog zemljišta na poljoprivrednom zemljištu se može obaviti nizom meliorativnih zahvata.

Najvažnije je da se blagovremeno i efikasno odvede višak vode s parcele na kojoj se odvija poljoprivredna proizvodnja. Pri tome, sakupljanje i odvođenje viška vode ne bi trebalo da remeti stanje parcele i kanalske mreže uz koju se ona nalazi.

Drugi zahev je da se merama za uređenje zabarenog zemljišta ne remete poljoprivredne aktivnosti na parceli, na primer kretanje mehanizacije u toku izvođenja agrotehničkih operacija u proizvodnom ciklusu.

Odvodnjavanje zemljišta

Postoji više mogućih rešenja uređenja zabarenog zemljišta.

Ravnanje zemljišta

Jedna od bitnih agrotehničkih mera koje mogu da utiču na poboljšanje odvođenja viška vode jeste ravnanje zemljišta koja imaju prirodan pad prema kanalu. Ako se radi o ravnim površinama, neophodno je terenu dati veštački pad prema sabirnom kanalu.

Takođe, pravilnom obradom se utiče na brže oticanje vode s parcele u kanal, a to se postiže obradom zemljišta pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kanal, odnosno bankine kanala. Time se omogućava vodi da otiče kroz razore i uzorano zemljište procednim putem do najbližeg kanala.

Sezonski kanali

Sezonski kanali su do sada najčešće korišćen način regulisanja vodno-vazdušnog režima zemljišta na kojima se nalaze zabareni delovi. Oni se kopaju u vidu trougaonog preseka kanala od centra vodoleži do najbližeg kanala. Ovi kanali se kopaju priručnom mehanizacijom, tj. odgovarajućim plugom, a retko se koriste rovokopači.

Dubina sezonskih kanala je 10-60 centimetara, dok mu je širina slična dubini. Pad dna šlica uslovljava da se on trasira po pravcu najvećeg pada, čime se dobija znatno veća dužina nego kada bi se kopalo najkraćim rastojanjem iz centra zabarene površine do kanala za odvodnjavanje. Rad ovog kanala se može smatrati efikasnim, jer je odvođenje viška vode iz zabarenog dela dosta brzo.

Odvodnjavanje drenažom

Horizontalna drenaža

Za regulisanje zabarenog dela može se uspešno koristiti i horizontalna cevna drenaža, ali uz adekvatnu obradu, što podrazumeva uklanjanje manje propusnog ili nepropusnog sloja zemljišta. Horizontalna cevna drenaža se može koristiti za sniženje nivoa podzemne vode, ali i za odvođenja viškova vode s površine zemljišta.

Vertikalna drenaža

Vertikalna drenaža ima dobre efekte na smanjenje nivoa podzemne vode, ali na relativno maloj površini.

Ovaj način odvođenja suvišne vode sastoji se iz više pojedinačnih bunara koji su namenjeni za smanjenje nivoa prve izdani, pri čemu se regulišu i vodoleži. Koristi se u slučajevima kada se vodonepropustan sloj zemljišta nalazi na maloj dubini od površine terena ili neposredno na samoj njegovoj površini i onemogućava kretanje vode kroz zemljišni profil u dublje slojeve.

Otvoreni kanali

Za uređenje zabarenog zemljišta krajnje rešenje su otvoreni kanali. Ovaj način se često koristi na zabarenim delovima stalno ugroženim parcelama, mada ovo rešenje značajno remeti parcelu jer je trajno deli.

Pripremo: Igor Ristić

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede