N – min metoda – Kada i kako uzorkovati zemljište?

psenica mlada zelena

Kako uzeti uzorke zemljišta za N -min metodu? Kada je pravo vreme, sa koje površine, koliko uzoraka, sa koje dubine…

Pravilna primena azotnih đubriva zavisi od toga kada i na koji način uzimamo uzorke zemljišta za N – min metodu. Pouzdani rezultati analize zemljišta uslov su za adekvatnu preporuku za đubrenje određene parcele.

Azot ima veliki uticaj na visinu prinosa, ali je i vrlo mobilan u zemljištu. Zbog toga se uzimanje uzoraka za N – min metodu vrši svake godine.

Zašto je važna N – min metoda?

N – min metodom utvđuje se sadržaj lakopristupačnog, nitratnog azota u zemljištu – NO3 

Nakon dobijenih rezultata analize dobija se preporuka za primenu azotnih đubriva (vrsta, količina i vreme primene azotnih đubriva)

Šta je cilj N – min metode?

1. Pravilna primena azotnih đubriva kako bi se postigli maksimalni prinosi uz minimalna ulaganja
2. Zaštita životne sredine
3. Očuvanje zemljišta

Kako uzeti uzorke zemljišta za ovu analizu? Kada je pravo vreme, sa koje površine, koliko uzoraka, sa koje dubine… Prenosimo savete magistra Ilije Bijelića, savetodavca PSS Zrenjanin.

Uzorkovanje zemljišta za đubrenje na bazi N – min metode

Svrha uzorkovanja je određivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (nitratni + amonijačni) na osnovu čega se daje preporuka za đubrenje azotnim đubrivima.

  • Vreme uzorkovanja

7 – 10 dana pre prve prihrane ozimih useva ili pre setve jarih useva.

  • Najveća površina parcele sa koje se uzima jedan prosečan uzorak

Ova površina zavisi od toga koliko je parcela ujednačena po plodnosti, nadmorskoj visini, nagibu i boji.

Na ujednačenoj parceli najveća površina iznosi 15 do 20 ha (26,1 do 34,8 kj), a na neujednačenoj parceli 5 do 10 ha (8,7 do 17.4 kj).

Neujednačenu parcelu treba podeliti na dva ili više tipičnih delova, pa na svakom od tih delova treba uzeti jedan prosečan uzorak. Tako se na parceli sa neujednačenom nadmorskom visinom jedan prosečan uzorak uzima iz depresije, a drugi prosečan uzorak sa uzvišenja.

  • Broj pojedinačnih uzoraka (uboda sondom)

Jedan prosečan uzorak treba da se sastoji od 15 do 25 pojedinačnih uzoraka, odnosno uboda sondom, koji su ravnomerno raspoređeni po čitavoj parceli.

Pošto je  ručno uzorkovanje zemljišta veoma naporan posao, može se uzeti i manji broj pojedinačnih uzoraka, ali on ne bi smeo da bude manji od pet.

  • Dubina uzorkovanja

Uzorci se uzimaju specijalnom sondom do propisane dubine, po slojevima od 30 centimetara. Kod jarog ječma i povrća uzorci se uzimaju sa dubine 0 do 30 cm i 30 cm do 60 cm.

Kod ozimog ječma, ozime pšenice, uljane repice i soje uzorci se uzimaju sa dubine 0 do 30 cm,  30 do 60 cm i 60 do 90 cm.

Kod kukuruza, šećerne repe i suncokreta uzorci se uzimaju sa dubine 0 do 30 cm, 30 do 60 cm, 60 do 90 cm i 90 do 120 cm.

  • Masa prosečnog uzorka

Oko 5oo grama.

  • Postupanje sa uzorcima

Od uzorkovanja do analize, uzorke treba čuvati i transportovati na temperaturi do 4 stepena Celzijusova.

Najbolje je analizu obaviti odmah posle uzorkovanja, a najkasnije 7 dana nakon uzimanja uzoraka.

Ako se uzorci drže na višoj temperaturi od navedene, analiza će pokazati veću količinu mineralnog azota od one koja se nalazila u zemljištu u trenutku uzorkovanja, pa će data preporuka za đubrenje biti pogrešna.

Foto: A.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede