Kako se ponašaju fosforna đubriva u zemljištu zavisno od pH vrednosti tla

rasturač min đubriva

Da li Vas zanima šta se dešava u zemljištu nakon što obavimo đubrenje?

Nakon unošenja đubriva u zemljište ono se rastvara (ako postoje uslovi za to) i nastaje kretanje jona.

Do kakvih reakcija dolazi i zašto održavanje zemljišne kiselosti između pH 6 i 7 doprinosi najvećoj efikasnosti primenjenih fosfornih đubriva, saznajemo od Valentine Aleksić, dipl. inž. melioracija zemljišta i voda PSSS.

Ponašanje fosfornih đubriva u zemljištu zavisno od pH

Odmah po unošenju P-đubriva u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, đubrivo počinje da se rastvara. S njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se značajno obogaćuje rastvorenim fosfatima, omogućavajući tako da se oni udalje od samog jezgra.

Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona, međutim, teče dosta sporo, tako da se oni udaljavaju od same granule najviše 3-7 cm, ali se može intenzivirati padavinama ili većom količinom vode koja dospeva u zemljište navodnjavanjem. 

Pošto se ovde radi o sporom kretanju u rastvoru, većina fosfatnih jona reaguje sa čvrstom fazom zemljišta. Ovaj izrazito koncentrovani rastvor P (2,9-6,8 ml/l) reaguje sa česticama zemljišta koje mu se nađu na udaru, pri čemu dolazi do rastvaranja nekih od prisutnih minerala u zemljištu.

Rastvorljivosti minerala doprinosi i pH vrednost ovog zasićenog rastvora, koja oko granula iznosi 1,5-8,5, a aktivan, hemijski uticaj ovog koncentrovanog rastvora, prvenstveno se ispoljava na površini minerala. Kao rezultat tog procesa zemljišni rastvor se obogaćuje brojnim katjonima koji potiču iz kristalne rešetke minerala, a rastvor postaje bogatiji u Fe3+, Al3+, Mn2+, K+, Ca2+ i Mg2+. Novonastali katjoni u zemljišnom rastvoru, mogu zameniti katjone u adsorptivnom kompleksu, koji, opet, reaguje sa fosfatima i stvaraju nove proizvode nastale u reakciji zemljište-đubrivo.

Posle unošenja u zemljište P-đubriva sa primarnim fosfatima Ca(H2PO4)2, vrlo brzo će se oko 20-35 % P iz najpristupačnijeg oblika prevesti u manje pristupačne sekundarne Ca-fosfate (CaHPO4), koji će u ovom obliku egzistirati nekoliko nedelja. Međutim, prevođenje sekundarnih fosfata u druge, stabilnije okto Ca-P oblike [Ca4H(PO4)3)·2,5H2O], može trajati i nekoliko meseci, a nastajanje trikalcijum-fosfata(Ca3(PO4)2) može trajati i znatno duže. 

U zavisnosti od pH reakcije zemljišta, odvija se i pravac hemijskih procesa, tako da na kiselim zemljištima oni od primarnih fosfata idu ka stvaranju sekundarnih [Ca(H2PO4)2) → CaHCO3], a pri izrazito kiselim uslovima, postepeno se prevode u amorfni AlPO4 i FePO4 i talože u kristalne taloge minerala varescita i strengita. Dok se na karbonatnim zemljištima prvo stvaraju dikalcijum pa trikalcijum-fosfati.

Ukoliko se unose đubriva MAP i DAP, prisustvo NH4+ utiče na pH rastvor ovih đubriva, tako da MAP stvara izrazito kiselu sredinu od pH 3,5 dok kod DAP-a pH je izrazito alkalno i iznosi 8,5 pa će fosfor biti rastvorljiviji u blizini granula DAP-a.

Unošenjem u zemljište đubriva na bazi amonijum-polifosfata (pH 6,2) njihovo ponašanje identično je kao i ponašanje svih ostalih granulisanih P đubriva, a isto je ponašanje i kalcijum i kalijum- polifosfata.

Mada se reakcije koje dovode do smanjenja pristupačnosti P dešavaju u celom obimu pH zemljišta, one su ipak najviše izražene na alkalnim (pH>7,3) i kiselim zemljištima (pH<5,5). Stoga održavanje zemljišne kiselosti između pH 6 i 7 doprinosi najvećoj efikasnosti primenjenih fosfornih đubriva.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede