Umnožavanje pčelinjih društava

pcela roj

Odlazak jednog dela pčela, trutova i matice iz nekog društva radi formiranja nekog drugog društva naziva se rojenje.

To je prirodna borba pčela za produženje vrste i opstanak i vid razmnožavanja.

Današnja tehnologija gajenja pčela preporučuje niz mera u pčelinjaku da ne bi došlo do rojenja.

Rojenje se obično dešava početkom paše polena tako da društva koja se roje ne proizvode med. Zato pčelar preduzima mere sprečavanja rojenja, pa rojenje vrši planskim razmnožavanjem, bilo radi prodaje rojeva ili zbog povećanja pčelinjih društava.

Rojenje se vrši samo u jakim društvima koja imaju dovoljan broj pčela i legala iz kojih se dobijaju rojevi koji neće da ugroze sopstveni opstanak.

Rojenje

Kod rojenja treba obratiti pažnju na sledeće:

– U našim uslovima najbolje je rojeve praviti posle bagremove paše, jer su tad društva najjača.

– Formirane rojeve na novom mestu u pčelinjaku treba nekoliko dana pojiti i hraniti, jer će ostati bez izletnica.

– Važno je obratiti pažnju da li po odlasku izletnica ostaje dovoljno pčela koje pokrivaju leglo, da ne dođe do prehlade.

– Kod dodavanja zrelog matičnjaka, kasnije kada mlada matica pronese, treba izvršiti testiranje na varoe, jer tada ima najmanje zatvorenog legla, pa će efekat testiranja biti najveći.

– Ako formiramo roj od mladih i starih pčela njega moramo formirati u košnici koju ćemo zatvoriti i preseliti najmanje 5 km i tamo da ostane najmanje mesec dana.

– Rojenje treba da izvršimo tako da nekoliko sati po rojenju imamo zrele matičnjake, iz kojih se narednih 24 h očekuje izlazak matice.

Najjednostavniji način rojenja je deljenje društva na pola. Iz društva koje želimo da podelimo uzimamo pola ramova meda, cvetnog praha i legla, pa prenesemo u drugu košnicu. Kod podele treba naći maticu i preneti je u polovinu koja se nosi na novo mesto. Kada maticu stavimo u košnicu na novom mestu, društvo će organizovati odbranu i pčele će se orijentisati prema novom mestu.

Raspored ramova u novoj košnici kao i u košnici iz koje su ramovi oduzeti treba preurediti. Novi raspored treba da bude takav da u sredini budu ramovi sa većom površinom legala, posle toga sa manjim leglom, zatim sa cvetnim prahom i na kraju med. Sa jedne strane između ramova sa cvetnim prahom i leglima postaviti ram sa satnom osnovom. U deo koji je bez matice, posle 5 do 6 sati treba dodati novu maticu ili zreo matičnjak. Iz zrelog matičnjaka će izaći matica za 24 h.

U slučaju da nemamo ni maticu ni matičnjak, roj će sam proizvesti maticu. Takve matice su lošijeg kvaliteta, a roj će vremenom oslabiti. Roj će oslabiti jer matici treba preko dvadeset dana da počne da nosi i još toliko da počnu da se legu mlade pčele.

Pripremio: Pera Markić, dipl. inž.

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede