Kako suzbiti varou u organskom pčelarenju

tretiranje oksalnom kiselinom 2

Organska proizvodnja u pčelarstvu je propisana regulativom EU 1804/99.

Izbeći zagađivanje meda reziduama tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, već i u konvecionalnom (standardnom) suzbijanju varoe.

 

Organska proizvodnja meda danas ima veliku šansu zbog brige i škodljivosti standardnih aktivnih materija i ostataka koji mogu da se akumuliraju u pčelinjim proizvodima.

Oksalna kiselina je jedno od najboljih rešenja za organski tretman varoe, koja predstavlja najveći problem i u organskoj i u konvencionalnoj pčelarskoj industriji širom sveta.

Ektoparazit Varroa destructor je jedan od parazita koji najviše zabrinjavaju, a koji pogađa medonosnu pčelu. Paraziti se hrane hemolimfom pčela i legla i u ćelijama legla uzgajaju sopstveno potomstvo.

varoa 2

Patogeneza je vezana za uništavanje domaćina i prenošenje parazita. Iskorenjavanje nije moguće i to je dovelo čak i do endemske raširenosti širom sveta.

Rešenje je nađeno u tretiranju akaricidima, ali oni uključuju dvostruki problem:

– parazit može razviti otpornost

– teške hemikalije su potencijalni izvor zagađenja proizvoda iz košnice.

Zato treba obratiti veliku pažnju i u tom domenu zaštite, jer ako se u medu nađu ostaci pesticida sama čistoća meda koju kupci očekuju od proizvoda može biti kompromitovana.

Moguća zagađenost voska je još jedan problem, jer u organskom pčelarstvu i on mora biti organski, pa organi inspekcije mogu da zahtevaju i analizu voska na rezidue.

Dosta je uloženo truda i istraživačkog napora i došlo se do jedostavnih, održivih i ekonomski opravdanih koncepata tretmana. Ti tretmani se uglavnom sastoje od primene prirodnih aktivnih sastojaka, timola i organskih kiselina (OKSALNA). Oksalna kiselina je prirodna, nalazi se u mnogim živim bićima (ukljućujući i ljude), namirnicama biljnog porekla. Propisana je regulativom EU 1804/99 i Aneksom BR. 2 Regulative EU 2377/90.

Način delovanja

Metaboličko vezivanje kalcijuma je glavni toksični mehanizam kod sisara. Način delovanja zavisi od nivoa kiselosti rastvora, čiji tako visok nivo druge kiseline ne mogu da postignu.

Tretman delovanja

Pogodna je za zimsko tretiranje kada su svi paraziti na pčelama i primenjuje se:

– prskanjem (rastvor kiseline 2,1 % prska se po pčelama sa svake strane rama

– nakapavanjem: šećerni sirup u kombinaciji sa oksalnom kiselinom se nakapava po ulicama pčela, po 5 ml na svaku.

Tretman oksalnom kiselinom se pokazao lakim, jeftinim i bezbednim.

Ispitivanjem je dokazano da je nakapavanje rastvora (4,2 %) veoma efikasno u uslovima vlažne klime, ali se šećer može dodati kao sinergist koji sprečava dehidrataciju, pa male koncentracije šećera nisu preporučljive.

Standardne doze (nakapavanjem) 5 ml po ulici su u pčelinjim društvima postigle korektnu toleranciju.

Autor: Nenad Stefanović, dipl. inž. poljoprivrede

psss.rs

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede