Počela akcija suzbijanja larvi komaraca na teritoriji AP Vojvodine

akcija suzbijanja

Akcija suzbijanja larvi komaraca počela 15. aprila i trajaće do kraja septembra.

U cilju obezbeđenja normalnih uslova za život građana, kao i uspešne zdravstvene zaštite stanovništva, Pokrajinska vlada je blagovremeno započela centralizovanu akciju suzbijanja larvi komaraca na teritoriji cele pokrajine, 15. aprila 2020. godine.

Sa svojim hidrološkim režimom, klimatskim karakteristikama i geografskim položajem teritorija AP Vojvodine predstavlja vrlo povoljan region za razvoj i masovnu pojavu komaraca.

Tretmani komaraca vrše se u skladu sa ukazanim potrebama, na osnovu rezultata dobijenih praćenjem pojave i brojnosti populacije larvi komaraca od strane Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad.

Akcija će se sprovoditi u kontinuitetu od sredine aprila, pa sve do kraja septembra, u skladu sa biologijom komaraca, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene.

Akcija suzbijanje larvi komaraca vršiće se iz vazduha i sa zemlje u priobalnom pojasu reka, izlivima, plavnim površinama reka, rukavcima, kanalima, jezerima i na teritoriji zaštićenih područja, a u naseljenim mestima u kanalima, industrijskim i otpadnim vodama, šahtovima, barama, manjim recipijentima vode i drugim stajaćim vodama pogodnim za razvoj komaraca.

Suzbijanje larvi komaraca iz vazduha vrši se biološkim, a sa zemlje hemijskim preparatima.

Planirano je suzbijanje larvi komaraca na celoj teritoriji AP Vojvodine, u više ponavljanja tokom sezone i na ukupnoj površini od 103.300 hektara.

Cilj je da se smanji brojnost populacije komaraca i spreči širenje zaraznih bolesti koje oni prenose.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji je ispred Pokrajinske vlade zadužen za sprovođenje centralizovane akcije suzbijanja komaraca na području AP Vojvodine, uputio je 30. januara 2020. godine, dopis svim jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, da na vreme započnu kako postupke javnih nabavki potrebnih sredstava tako i samo sprovođenje suzbijanja odraslih jedinki komaraca.

Ovim putem Pokrajinska vlada još jednom poziva sve jedinice lokalne samouprave da na vreme počnu suzbijanje komaraca na svojim teritorijama, jer podsećamo da su komarci prenosioci brojnih zaraznih bolesti, a pre svega virusa groznice Zapadnog Nila.

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede