Štetne invazivne stenice imaju prirodne neprijatelje

Štetne invazivne stenice su izrazito polifagne, najveće štete uzrokuju oštećujući plodove. Na području delovanja RC Kikinda beleži se izrazito visoka aktivnost štetnih stenica. Među dominantnim vrstama ističe se zelena povrtna…

Komentari su isključeni na Štetne invazivne stenice imaju prirodne neprijatelje

Izuzetno kritičan period za zaštitu paprike. Opasnost od plamenca i sovice

Kritičan period u zaštiti paprike od štetočina - Preporuke za zaštitu U usevima paprike registruje se intenzivno prisustvo dve najznačajnije štetočine paprike u našoj zemlji, kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i…

Komentari su isključeni na Izuzetno kritičan period za zaštitu paprike. Opasnost od plamenca i sovice

Zaštita pšenice registrovanim fungicidima

Zaštita pšenice sprovesti kada temperatura vazduha pređe 15 °C zbog efikasnijeg delovanja fungicida. Usevi pšenice se nalaze u fazi od kraja bokorenja do formiranog drugog kolenca, u zavisnosti od roka…

Komentari su isključeni na Zaštita pšenice registrovanim fungicidima

Žičari – Proverite brojnost pre setve okopavina

Žičari su značajne zemljišne polifagne štetočine. Larve skočibuba, žičari, su polifagne štetočine. Hrane se gajenim i korovskim biljkama. Oštećuju seme, ubušuju se u krtole i korenje biljaka, mogu i da…

Komentari su isključeni na Žičari – Proverite brojnost pre setve okopavina

End of content

No more pages to load