Načela organske proizvodnje – 5 osnovnih

organsko povrće 2

Načela organske proizvodnje odnose se, između ostalog, na upravljanje prirodnim i biološkim procesima, ograničenje upotrebe repromaterijala…

Zakonom o organskoj proizvodnji uređuje se proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda metodama
organske proizvodnje „Službeni glasnik RS“, br. 30/2010, 17/2019 (drugi zakon).

Odredbe ovog zakona primenjuju se na proizvode koji potiču iz svih faza organske biljne i stočarske proizvodnje, uključujući životinjsku akvakulturu, kada su ti proizvodi namenjeni prometu.

To su:

 1. primarni poljoprivredni proizvodi;
 2. prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana;
 3. hrana za životinje;
 4. seme, rasad i sadni materijal;
 5. kvasci koji se koriste kao hrana i hrana za životinje.

Proizvodi dobijeni lovom divljih životinja i ribolovom ne smatraju se proizvodima organske proizvodnje.

logo za organski prizvod

Osnovna načela organske proizvodnje

Svi organski proizvođači moraju se pridržavati osnovnih načela u organskoj proizvodnji.

 • načelo upravljanja prirodnim i biološkim procesima, koje se odnosi na upravljanje prirodnim i biološkim procesima zasnovanim na ekološkim sistemima korišćenja prirodnih resursa, uz primenu metoda koje obuhvataju:
  (1) žive organizme i mehaničke proizvodne metode,
  (2) proizvodnju biljaka u zemljištu, stočarsku proizvodnju ili akvakulturu koja uvažava principe održive eksploatacije ribnjaka,
  (3) zabranu upotrebe genetički modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje ili su dobijeni od genetički modifikovanih organizama, sa izuzetkom veterinarskih medicinskih proizvoda,
  (4) proizvodne procese koji se baziraju na proceni rizika i odgovarajućih preventivnih mera, kada je to potrebno;
 • načelo ograničene upotrebe ulaznog repromaterijala (spoljašnji inputi), koje se odnosi na ograničenje upotrebe ulaznog repromaterijala u organskoj proizvodnji, pri čemu se mogu koristiti:
  (1) inputi iz organske proizvodnje,
  (2) prirodne ili prirodno proizvedene supstance,
  (3) spororastvorljiva mineralna đubriva;
 • načelo strogog ograničenja upotrebe hemijskih sintetizovanih inputa, koje se odnosi na strogo ograničenje upotrebe sintetizovanih inputa u organskoj poljoprivredi, izuzev:
  (1) ako odgovarajući sistemi upravljanja ne daju zadovoljavajuće rezultate,
  (2) ako spoljašnji inputi nisu dostupni na tržištu,
  (3) ako upotreba spoljašnjih inputa ima neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu;
 • načelo prilagođavanja, koje se odnosi na prilagođavanje metoda organske proizvodnje regionalnim i lokalnim klimatskim i agroekološkim uslovima, sanitarnom stanju, stepenu razvoja i specifičnostima tradicionalnog načina uzgoja;
 • načelo održavanja i poboljšanja života u zemljištu i prirodne plodnosti tla, stabilnosti tla i biološke raznovrsnosti koja sprečava i onemogućava sabijanje i eroziju zemljišta, kao i hranjenje biljaka prvenstveno kroz ekosistem tla.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede