Kaolin u višegodišnjim zasadima, neškodljiv za čoveka i okolinu

vocnjak i mreza

Kaolin, kaolinska glina se sve češće upotrebljava u zaštiti zasada i useva. Stvara kristalni film i barijeru i na taj način štiti biljku od insekata i prouzrokovača bolesti.

Značajna je i zbog niza pozitivnih efekata koje ima na biljke.

O kaolinu kao izboru za zaštitu biljaka piše Lazar Klještanović savetodavac PSS Ruma.

Kaolin u višegodišnjim zasadima

U današnje vreme intenzivne upotrebe pesticida, veliki se naglasak daje na iznalaženje alternativnih metoda upotrebe sredstava u zaštiti bilja od štetočina, a koji će, uz dobar učinak biti apsolutno neškodljivi za čoveka i njegovu okolinu.

Sredstvo koje dosta obećava, a u pojedinim delovima Evrope i SAD-a, već se uveliko upotrebljava, je i kaolinska glina.

Kaolinska glina je mineralnog porekla, nastaje trošenjem stena bogatim silicijumom. Sadrži aluminijum, silicijum, kalcijum, magnezijum, gvožđe, nikl i druge metale.

Hemijski sastav : SiO2 – 63,32 %, AI2O3 21,96% , Fe2O 31,45% , K2O 2,25% , CaO 0,65 % , MgO 0,46 % …

Glavni mehanizam delovanja kaolinskog segmenta je u stvaranju kristalnog mikrofilma koji stvara barijeru između biljnih patogena i štetočina sa jedne strane i štićene biljke sa druge strane.

Kaolin se nanosi otopljen u vodi na biljku, gde isparavanjem stvara zaštitni film na površini vode.

Kod primene je jako bitno odraditi ravnomerno pokrivanje svih delova biljke sredstvom.

Potrebno je napomenuti da sirova kaolinska glina nije isto što i fino mlevena i obrađena kaolinska glina, te da primena takve gline može izazvati neželjene posledice na biljci (fitotoksičnost, odumiranje).

Efekti  delovanja  kaolina

– Kaolin snižava temperaturu biljke i povećava fotosintezu

– Umanjuje rizik od pojave ožegotina, mrežavosti plodova Golden Deliciousa

– Umanjuje pojavu crvenila kod sorte Granny Smith

– Kaolin služi kao repelent protiv jabukinog smotavca , crvenog pauka, lisnih vaši, kruškine buve, tripseva, skakavaca, grinja, rilaša i drugih štetnih insekata

– Bolja obojenost sorte Gala

– Deluje na Venturiu inequalis i Venturiu pyrinu, čađavu krastavost plodova jabuka i krušaka, pa i na ostale bolesti jer stvara zaštitini sloj na površini lista koji sprečava prodiranje gljivica u biljku.

– protiv tripsa – čestice kritične veličine 1,4 µm

– jabučne i šljivine ose iz roda Hoplocampa

– šljivin rilaš

– suzbijanje i kontrola nekoliko mikoza i bakterioza

– odbija štetočine poput  crvenog pauka i lisnih vaši

– pozitivan efekat na gljivu čađavicu u proizvodnji jabuka i krušaka

Kaolin kao insekticid

Kaolin se po svom širokom spektru delovanja može uporediti s klasičnim kontaktnim insekticidom hlorpirifosom (galition, radar, konzul *,kozma, despot *,reldan, nurel d*,savanur * ) i može značajno doprineti u smanjenju populacije pojedinih štetočina.

Mehanizmi delovanja kaolina

1) Kao repelent, zatvarajući reproduktivne organe štetnih insekata, kojima su pune oči i otvori na telu sa sitnim česticama gline. Krajnje iritirajuća sredina deluje odbijajuće na štetne insekte i oni je više ne posećuju;

2) Predstavlja fizičku barijeru štetnim insektima da dopru do biljnih tkiva;

3) Fina prekrivenost plodova sitnim česticama gline maskira njihovu boju, čineći plodove neprimetnim za insekte koji se njima hrane.

Ako se borimo protiv prve generacije voćnih smotavaca, tada ćemo tretiranja sa kaolinom početi u fenofazi precvetavanja i nastaviti na svakih nedelju dana u intervalima 6-7 puta.

Ukoliko nastavljamo sa borbom protiv kasnijih generacija tada će se takve jabuke morati prati prilikom sortiranja.

Jedan film kaolinske gline nije dovoljan za pokrivanje i odbijanje insekata

Ključno je da se celo stablo „beli“, odnosno, da bude dobro okupano kako ne bi došlo do polaganja jaja. Glina slabije djeluje na razvijene larve

Potpuna prekrivenost biljnih delova  neophodna je odmah po početku otpadanja kruničnih listića.

Kaolin je efikasan i u smanjenju brojnosti kruškine buve, čime se smanjuje  upotreba insekticida.

Februar je ključni mesec za suzbijanje prve generacije štetnika, jer sa porastom temperature i prvim toplijim danima u februaru počinje let ženki buve, koja polaže jaja u udubljenja na kori debla i grana ili u pazuhu pupoljaka.

Drugi tretman trebalo bi da bude obavljen u maju ali je efekat već postignut, nije bilo potrebe za upotrebom preparata na bazi abamektina i ostalih aktivnih materija. Pošteđene su pčele i ostali korisni insekti.

Za  jedan tretman koristi se  20-50 kg  gline na 1000 litara vode.

Preparati na bazi kaolina

  • Surround
  • CutiSan

ZAKLJUČAK

Kaolinska glina je jedno od najboljih sredstava za prevenciju napada štetočina i bolesti.

Primenom kaolinske gline smanjuje se upotreba sintetičih pesticida i time direktno utiče na očuvanje biodiverziteta.

Obzirom da ne spada u konvencionalna sredstva za zaštitu bilja, sredstvo je registrovano za primenu u organskoj  proizvodnji , tako da se može koristiti bez ikakvih ograničenja.

PREPORUČUJEMO: KAOLIN U INTEGRALNOJ PROIZVODNJI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede