Kaolinska glina: Upotreba u integralnoj proizvodnji

jabuke na grani

Proizvodnja voća vrhunskog kvaliteta cilj je svakog voćara koji želi da njegov proizvod zadovoljava zahtevne standarde kvaliteta.

Ovo je lakše reći nego učiniti, posebno u integralnoj i organskoj proizvodnji, u kojima zaštitu moramo organizovati tako da bude neškodljiva za čoveka i životnju sredinu. Možemo li zaštiti voćke i drugo bilje od štetočina korišćenjem gline? U tekstu mr Dejana Marinkovića iz PSSS saznajte više o ovom mineralu i njegovoj primeni u integralnoj proizvodnji.

Upotreba kaolinske gline u integralnoj proizvodnji

Surround – kaolinska glina je vodeći preparat koji se u svetu koristi u svrhu zaštite voćaka. U primeni je u voćarskoj proizvodnji već više od tri decenije. Temelji se na kaolin – inertnom prirodnom mineralu koji se koristi u prehrambenoj industriji i proizvodnji pasta za zube.

Za kaolin kao prirodni mineral dokazano je da upotrebom u baštama može kontrolisati štetne insekte. Kontrola se postiže tako što se nakon prskanja praškastim rastvorom kaolinske gline stvara zaštitni film koji prekriva listove i plodove, ali se takođe i prilepljuje za telo insekata, iritirajući ih.

Kaolin služi i kao repelent protiv skakavaca, grinja, tripseva, rilaša i dr. štetnih insekata, kao i ptica koje se njima hrane.

Upotreba kaolinkse gline

Upotreba kaolinske gline (preparat Surround wp) ide zajedno sa tečnim sapunom i vodom po sl. recepturi (ili se sledi uputstvo samog proizvođača): 1,1 kg preparata se razmuti u 9 l vode, i u taj rastvor se stavlja 1 tableta tečnog sapuna. Sa ovakvim rastvorom treba prskati svakih 7-21 dan, u periodu od najmanje 4 nedelje.

U borbi protiv tripsa mogu se koristiti i dr. sredstva. Čim se primete oštećenja na cvetovima, ove štetočine se mogu eliminisati upotrebom srednje jakih organskih pesticida poput insekticidnog sapuna i ulja biljke nim. Ipak kaolinska glina (u vidu preparata Surround) organskim baštama pruža najbolju zaštitu i efikasan alat u borbi protiv štetočina koje napadaju biljke pred kraj cvetanja, čineći oštećenja na plodovima dok su oni veličine klikera.

Ispitivanja upotrebe kaolina u poljoprivredi Amerike tokom ’20-ih i ’30-ih godina prošloga veka najpre su bila nezadovoljavajuća, pošto su štetni insekti još uvek mogli da prave oštećenja na plodovima, delimično prolazeći pored krupnih čestica gline.

Istraživač Majk Glen iz apalačanskog voćarsko-istraživačkog centra zaslužan je za uspešnu upotrebu pročišćene kaolinske gline u borbi protiv tripsa.

Naime, supermagnetska centrifuga u Džordžiji se iskoristila za prečišćavanje i izdvajanje sirovog kaolina, iz kojeg se formiraju čestice kritične veličine 1,4 µm. Ova dimenzija čestica je ključna, pošto nju telo insekata ne može izbeći – ona se lepi za njih. S druge strane, kaolinska glina koja se koristi za pravljenje grnčarije neće imati iste efekte, upravo zbog krupnoće čestica gline. 

Voćari na istočnoj obali SAD-a se zahvaljujući Surroundu uspešno bore protiv nekoliko vrsta insekata koji napadaju voće pri kraju cvetanja: jabučne i šljivine ose iz roda Hoplocampa, jabučnog smotavca ali i kruškine buve (Psylla). Granica za primenu tretmana je 3-4 ploda/larvi. Šljivin rilaš, autohtona štetočina južnih krajeva SAD-a dugo je nosio epitet ’’ahilove pete’’ organske proizvodnje. Ženka čeka tople večeri krajem cvetanja, kada polaže jaja (4-5 komada dnevno) iz kojih se pile larve za 10 dana, dok se odrasle muške i ženske jedinke dopunski hrane lišćem. Zato je potpuna prekrivenost biljnih delova sa Surroundom neophodna odmah po početku otpadanja kruničnih listića. 

Kako deluje Surround?

Surround deluje na jedan od 2-3 moguća načina: 

1) Kao repelent, zatvarajući reproduktivne organe štetnih insekata, kojima su pune oči i otvori na telu sa sitnim česticama gline. Krajnje iritirajuća sredina deluje odbijajuće na štetne insekte i oni je više ne posećuju; 

2) Predstavlja fizičku barijeru štetnim insektima da dopru do biljnih tkiva; 

3) Fina prekrivenost plodova sitnim česticama gline maskira njihovu boju, čineći plodove neprimetnim za insekte koji se njima hrane.

Surround se pokazao efikasnim samo u slučaju primene 3 ujednačene aplikacije prskanja, pošto se tek tada obezbeđuje dovoljno finih čestica gline da zaustave niže larvene stadijume.  

Drugim rečima, jedan film kaolinske gline nije dovoljan za pokrivanje i odbijanje insekata. Ovakva pokrivenost trebala bi da se održava u svih 4 nedelje primene kaolinske gline, dok velike kiše pojačavaju potrebu za dodatnim prskanjima. Obično se preporučuje od 11,3 do 22,6 kg Surrounda na 2,5 ha zasada.

Pokrivenost kaolinom mora biti ostvarena do tačke tečenja rastvora niz biljku, a zatim takav rastvor treba ostaviti da se osuši. Okvašivač nije potreban, čak se u ogledima s njim pokazala i manja efikasnost kaolina. Takođe, usled ovakve potrebe za kupanjem biljaka preporučljivija je manja, ručna prskalica od atomizera, jer bolje okupa biljku. 

Surround se dobro rastvara u vodi, za razliku od kišnog pljuska koji sporo rastvara sivi puder. Mešanje rastvora u rezervoaru prskalice mora biti vrlo ažurno kako ne bi došlo do začepljenja dizni.

Ne primenjivati duže od preporučenog vremena

Preterana primena Surrounda  više od preporučenih 4 nedelje može dovesti do pojave crvenog pauka na voćkama, koji onda treba eliminisati prskanjem uljima, a leti temperatura zna da bude mnogo viša od one na kojoj ulja uspešno deluju na grinje.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede