Zaštitimo kruške od obične kruškine buve

zastitimo kruske

Zaštitimo kruške: Preporuka za suzbijanje imaga prve letnje generacije obične kruškine buve i sprečavanje polaganja jaja.

Na području Srbije, kruške se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, nalaze u fazi od punog cvetanja do plodovi dostigli dimenzije do 10 mm.

Trenutno se u zasadima registruje dominantno prisustvo starijih larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), kao i pojava neskeletiranog imaga prve letnje generacije ove štetočine.

S obzirom na prognozirane temperature vazduha u narednih nekoliko dana, obična kruškina buva će akumulisati dovoljno toplote da se od sredine naredne nedelje može očekivati masovno izletanje odraslih jedinki prve letnje generacije, polno sazrevanje jednog dela odraslih i početak polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga prve letnje generacije obične kruškine buve i sprečavanja polaganja jaja proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Polux) u koncentraciji 0,05%.

U cilju zaštite formirane lisne mase od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M) u količini 2,5 kg/ha.

Zaštitimo kruške isključivo u fazi precvetavanja

Primena hemijskih mera zaštite protiv obične kruškine buve preporučuje se isključivo u zasadima koji se nalaze u fazi precvetavanja gde više nisu prisutni polinatori.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena.

U zasadima koji se nalaze u fazi cvetanja, sa prognoziranim padavinama postoji visok rizik od  infekcije cveta kruške prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora)

Pred najavljene padavine, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakar-hidroksida u manjim koncentracijama (Cuprablau Z ultra 0,1%).

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Foto: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede