Suzbijanje korova na strništima

strnistee

Veliki broj najproblematičnijih uskolisnih i širokolisnih korova se najefikasnije suzbija upravo na strništu.

Prisutni korovi tokom leta na strništima ne predstavljaju tako veliki problem jer ne ugožavaju gajenu biljku koja u tom periodu nije zasejana.

Međutim, korovi tokom leta završavaju svoj generativni ciklus i ostavljaju seme koje moramo da suzbijemo naredne godine u usevima koje ćemo posejati. Njihova brojnost može biti jako velika i iz tog razloga je najefikasnije i najjeftinije suzbijanje korova tokom leta na strništima.

Pored jednogodišnjih semenskih korova, na ovaj način se vrlo efikasno suzbijaju višegodišnji korovi, kao što je sirak rizomski, palamida, pirevina, zubača itd.

Značaj ovog tretmana je vrlo visok i to nam je svima jasno, ali ono što ostaje dilema je sledeće:

  • Kada primeniti totalni herbicid?
  • Od mnogo totalnih herbicida na tržištu koji primeniti?

Kada primeniti totalni herbicid?

Kada je vreme primene u pitanju obično se momenat tretmana određuje na osnovu dominatnih korova na parceli. Najsigurnije je obići strništa i proveriti u kom je stadijumu razvoja korov i na osnovu toga odrediti tretman.

Idealno vreme za tretman sirka je kada se može rukom napipati metlica koja još nije izašla iz pazuha lista. Ukoliko zakasnimo i dočekamo metličenje, sirak će se osušiti, ali će veliki procenat semena dostići fiziološku zrelost i rasuće se oko osušene biljke. Na ovaj način tretiranje je delimično uspelo, jer smo suzbili rizome, ali će nam ostati semenski sirak za narednu sezonu. 

Palamidu je potrebno tretirati pre početka porasta u cvetno stablo, poponac se najbolje suzbija u fazi cvetanja, zubača i pirevin apred početak klasanja, a kupina u fazi nedozrelih plodova.

Druga veoma važna odluka je koji preparat primeniti.

Postoje više sirovina za proizvodnju totalnih herbicida na bazi glifosata. Njihova razlika nije samo u efikasnosti, već se i toksikološki razlikuju.

GLIFOL se proizvodi od izopropil aminske soli glifosatne kiseline kao najskuplje i najkvalitetnije sirovine, koja predstavlja organsko jedinjenje koje biljka najlakše usvaja. Na taj način se obezbeđuje brzo usvajanje i transport do rizoma i vršnih tačaka porasta. Upravo je ovo delovanje koje iskusni ratari traže od totalnog herbicida.

Pored kvalitetne sirovine, u preparatu GLIFOL je i kvalitetan okvašivač koji sprečava spiranje i dodatno olakšava usvajanje herbicida. Sve ovo govori u prilog tome, da nisu svi totalni herbicidi isti i da preparat GLIFOL predstavlja vrhunac tehnologije proizvodnje i kvaliteta.

Doza primene herbicida GLIFOL je 3-5 l/ha za parcele gde je sirak dominantan korov ili 6-8 l/ha za poponac, pirevinu i druge tvrdokorne korove.

Pored suzbijanja korova što nam je prioritet, veoma je važno naglasiti da na površinama koje su tretirane ne sme se vršiti ispaša stoke kao ni korišćenje osušene biomase za ishranu domaćih živorinja.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede