Kukuruzni plamenac suzbijati nakon saveta stručnjaka za zaštitu bilja

gusenica u završnim fazama

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalisje dobro poznata štetočina koja napada više biljnih vrsta, ali su joj glavne biljke hraniteljke kukuruz i paprika na kojima pravi veliku štetu na rodu.

Iako se manje-više zna, ipak treba podsetiti poljoprivrednike da je upravo sada vreme kada ovaj insekt „radi“.

To je pre svega noćni leptir iz porodice crambidae, koji ne oštećuje biljku, nego njegova larva, odnosno gusenica.

Larva se hrani listom i kasnije se ubušuje u samo stablo i kada se list razvije iza njega ostaje kružna rupa na listu. To je prvi znak na osnovu kojeg možemo da vidimo da je kukuruz napadnut, ali tada je već kasno za tretiranje, jer su gusenice već napravile veliku štetu.

Maksimum leta prve generacije je bio u periodu početka juna meseca, ali u julu počinje rad druge generacije kada je kukuruz u poodmaklom stanju rasta i kada zaštitu nije baš lako uraditi. Monitoring polaganja jaja i piljenja gusenica kukuruznog plamenca se obavlja pregledom. Kukuruzni plamenac se prati uz pomoć svetlosne lampe.
 

Za uspešno suzbijanje kukuruznog plamenca je najbolje posavetovati se sa stručnjacima

Od bioloških mera je obavezno poštovanje plodoreda i uništavanje kukuruzovine na parcelama pre početka sezone. Tu usitnjenu kukuruzovinu bi trebalo zaorati jesenjim oranjem, da ne ostane na površini.
   

Mere zaštite za suzbijanje larvi kukuruznog plamenca treba sprovesti, jer se jajna legla i ispiljene larve mogu naći i na usevu kukuruza i na usevu paprike, ali kako je ova godina povoljna u smislu da kukuruz još ima zelenu boju i sočne klipove, s tim u vezi i plamenac ima dovoljno hrane na domaćinu, tako da još nije prešao na papriku. 
 
Postoje registrovane aktivne materije, odnosno preparati za suzbijanje plamenca.
 
Važno je dobro proceniti, da li i kada treba izvršiti suzbijanje, jer postoje pragovi štetnosti. 

Vreme varira iz godine u godinu u zavisnosti od temperature i razvitka insekta. Potrebno je prskanje visokoklirensnom prskalicom koja ide iznad stabljika kukuruza i koristi registrovane preparate sa velikom količinom vode zbog velike površine lisne mase, koju je prosto potrebno „okupati“, jer sredstvo treba da da dođe u kontakt sa samim jajnim leglima ili mladim larvama, pošto je tada ovaj insekt najosetljiviji na insekticid.
 l/ha.
 
Pripremio: Slobodan Gošić dipl. inženjer 
psss.rs 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede