Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina.
kukuruzni plamenac
Najveće štete pravi na kukuruzu, ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama.
Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen do 25 % i više.
Ovaj leptir ima izražen polni dimorfizam. Ženke su krupnije, svetlije boje, sa rasponom krila od 25-35 mm, dok su mužjaci tamniji, sa rasponom krila 20-30 mm.
Kod kukuruznog plamenca broj generacija varira od 1-5, u našim uslovima to je 1-2 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.
Masovni let leptira počinje obično u doba metličenja kukuruza. Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja na naličje listova, pretežno uz glavni nerv liske. Jaja koja su položena su sitna, složena jedno do drugug, veličine do 0,5 mm.
sveze polozen ajaja kukuruznog plamenca
Ispiljene gusenice su u početku belosive, sa crnom glavom, a kasnije potamne. Dužina gusenica je 2,5 cm.
Nakon piljenja gusenice se kreću ka rukavcu listova, oštećujući lišće i praveći sitne otvore nepravilnog oblika. Oko rukavca listova ili u zoni klipova gusenice se ubušuju u stabljike.
kukuruzni plamenac u stablu
 
Štete od prve generacije su na metlici, dršci klipa koja se lomi i ubušenja u stabljiku.
Gusenice druge generacije oštećuju listove, hrane se zrnom, buše stabljiku koja se lomi i pada.
Ako je vlažnost viša, usev zakorovljeniji a bujniji, štete su veće.
Oštećeni klipovi su idealna meta za napad gljivičnih oboljenja.

Mere zaštite

Za efikasno smanjenje brojnosti ove štetočine primenjuje se kombinacija agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera kao i gajenje otpornih hibrida. Uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zimsko oranje utiču na smanjenje populacije ove štetočine. U toku vegetacije brojnost ove štetočine se utvrđuje vizuelnim pregledima biljaka, utvrđivanjem jajnih legala, praćenjem broja leptira sa svetlosnom lampom ili feromonskim klopkama. Nakon utvrđivanja brojnosti (kada na jednoj biljci postoje jajana legla, a na jednoj trećini zaraženih biljaka se uočavaju oštećenja od gusenica) primeniti odgovarajuće insekticide. Najvažnije je suzbiti prvu generaciju.
Vesna Janković, dipl. inž.
psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede