Kukuruzni plamenac je u usevima. Obiđite njive!

kukuruzni plamenac jaja

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) razvija drugu generaciju, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

Na više lokaliteta u usevima merkantilnog, semenskog, ali i kukuruza šećerca konstatovan je početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

Zaštitari bilja PIS proizvođačima preporučuju da redovno obilaze useve.

Po dostizanju praga štetnosti (10 % napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5 % biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu) neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja.

DA SE PODSETIMO

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina. 

Najveće štete pravi na kukuruzu, ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama. Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen do 25 % i više.

Ovaj leptir ima izražen polni dimorfizam. Ženke su krupnije, svetlije boje, sa rasponom krila od 25-35 mm, dok su mužjaci tamniji, sa rasponom krila 20-30 mm. Kod kukuruznog plamenca broj generacija varira od 1-5, u našim uslovima to je 1-2 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.

kukuruzni plamenac

Masovni let leptira počinje obično u doba metličenja kukuruza. Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja na naličje listova, pretežno uz glavni nerv liske. Jaja koja su položena su sitna, složena jedno do drugug, veličine do 0,5 mm.

Ispiljene gusenice su u početku belosive, sa crnom glavom, a kasnije potamne. Dužina gusenica je 2,5 cm. Nakon piljenja gusenice se kreću ka rukavcu listova, oštećujući lišće i praveći sitne otvore nepravilnog oblika. Oko rukavca listova ili u zoni klipova gusenice se ubušuju u stabljike.  

Štete od prve generacije su na metlici, dršci klipa koja se lomi i ubušenja u stabljiku. Gusenice druge generacije oštećuju listove, hrane se zrnom, buše stabljiku koja se lomi i pada. Ako je vlažnost viša, usev zakorovljeniji a bujniji, štete su veće. Oštećeni klipovi su idealna meta za napad gljivičnih oboljenja.

Fotografije: www.pisvojvodina.com

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede