Karenca utiče na zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda

prskalica u plasteniku

U procesu savremene proizvodnje gajenih biljaka, upotreba pesticida je nužnost jer bez njihove primene ne može se postići odgovarajući kvalitet i visok prinos.

Zdravstvena ispravnost poljoprivrednih proizvoda u velikoj meri zavisi da li proizvođač poštuje uputstvo i preporuke o pravilnoj primeni pesticida i njihovoj karenci.

Vreme koje mora da protekne od poslednje primene pesticida do žetve ili berbe naziva se karenca. To je period u kome se primenjeni pesticidi u potpunosti razgrade ili se razgrade ispod maksimalne dozvoljene količine (MDK) i izražava se u danima.

U zavisnosti od brzine razgradnje, pesticidi se mogu svrstati u četiri grupe.

U prvu grupu ubrajaju se preparati za čiju razgradnju je potrebno do osam dana (brzo razgradivi), slede pesticidi za čiju razgradnju je potrebno do 14 dana, zatim preparati za čiju razgradnju je potrebno od 14 do 28 dana (umereno se brzo razgrađuju). Četvrtu grupu čine preparati za čiju razgradnju je potrebno preko 28 dana (pesticidi koji se veoma sporo razgrađuju).

U zavisnosti od gajene biljne vrste, pojava štetočina, patogena ili korova, pesticidi se u toku vegetacije primenjuju više puta. Pri tome treba voditi računa da se na početku vegetacije koriste preparati s dužom karencom, a s približavanjem vremena berbe ili žetve potrebno je koristiti preparate s kraćom karencom kako bi zaštićen usev u momentu berbe ili žetve imao što manje ostataka pesticida u sebi.

Za pesticide koji se primenjuju neposredno posle setve ili u ranim fazama vegetacije karenca je obezbeđena vremenom primene (OVP), što znači da će proći dovoljno vremena do berbe ili žetve da se pesticid dovoljno razgradi ili ispod maksimalne dozvoljene količine (MDK).

Karenca je u direktnoj vezi s klimatskim uslovima, načinom i vremenom primene i ona se razlikuje od zemlje do zemlje. Njene vrednosti u svetu nisu usaglašene i mogu predstavljati problem u međunarodnoj trgovini.

Za jedan pesticid karenca se propisuje za svaku biljnu vrstu na kojoj se pesticid primenjuje, i vrlo često se razlikuje, u zavisnosti od biljne vrste na kojoj je primenjen.

Radna karenca i karenca za ispašu

Osim karence, koriste se i termini radna karenca i karenca za ispašu.

Radna karenca je vreme koje mora da protekne od primene pesticida na tretiranoj površini do vremena kada radnik može ponovo da uđe u radni prostor bez dodatne zaštitne opreme. Određuje se na osnovu otrovnosti pesticida i njegovih metabolita. Radna karenca se izražava u satima ili danima.

Karenca za ispašu je vreme koje mora da protekne od vremena primene pesticida do puštanja stoke na ispašu ili korišćenja trave za ishranu stoke.

Dužnost proizvođača je da vodi računa o karenci koja se nalazi na upustvu za upotrebu pesticida i ona se mora strogo poštovati kako bi se dobili zdravstveno bezbedni proizvodi i sačuvalo zdravlje svih korisnika.

Dipl. inž. Lidija Vulović
PSSS „Kragujevac“

Izvor: „Poljoprivrednik“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede