Bolesti na pšenici – Fuzarioze klasa, zaštita i prihrana useva pšenice

polje žita

Bolesti na pšenici mogu uticati na značajno smanjenje prinosa.

Praksa je pokazala da pšenicu tretiramo dva do tri puta (najčešće dva puta), u zavisnosti od temperature, stepena infekcije patogena, kao i rasporeda i količine padavina, kako bi sprečili bolesti koje umanjuju prinos.

Već sa porastom temperature mogu se naći različite bolesti na pšenici (pepelnica, rđa, pegavost lista). Kako bismo zaštitili klas, pre svega, tretiranje obavljamo na početku cvetanja pšenice, kako bismo sprečili gljivice (fuzarioze) da nanesu štetu. Ovim tretmanom poboljšavamo kvalitet zrna i rod pšenice.

ANTRE PLUS – sistemični fungicid

Sadrži dve aktivne materije (obe sistemičnog načina delovanja). Brzo se usvaja i kreće kroz biljku, čime sprečava nastanak i širenje infekcije. Upavo zbog načina delovanja, visoko je efikasan u suzbijanju bolesti pšenice i ječma.

Suzbija pepelnicu (Erysiphe graminis), rđu (Puccinia spp.), pegavost lista i plevica (Septoria spp.), mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora teres) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.).

Doza primene 1,5 l/ha. Može se koristiti tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi prvih simptoma. Može se primeniti 2 puta, u toku jedne godine.

U suzbijanju fuzarioza klasa najbolje je primeniti Antre plus na početku cvetanja, kada je 5-10% izbačenih prašnika iz klasa.

Stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje je da uz Antre plus dodamo i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION.

CHOPIN EVOLUTION je kompleksno folijarno đubrivo sa dodatkom 18 esencijalnih aminokiselina, a sadrži i azot i sumpor u svom sastavu, koji su direktno zaduženi za poboljšanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.

Aminokiseline u preparatu omogućavaju veoma brzo folijarno usvajanje, translokaciju i raspoređivanje aktivne materije na potrebna mesta u biljci.

CHOPIN direktno utiče i na poboljšanom delovanju fungicida – na veću efikasnost, posebno sistemičnih fungicida (kao što je Antre plus) na fitopatogene gljive.

Antre plus 1,5 l/ha + Chopin evolution 3,0-5,0 l/ha
preparati Galenike-Fitofarmacije koji obezbeđuju visoke prinose.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika-Fitofarmacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede