Virus ptičjeg gripa H5N8: biosigurnosne mere, klinički znaci, prenošenje, zaštita

labud u vodi

U Srbiji je 10. januara 2017. kod četiri uginula labuda na lokaciji jezero-kanal Vizelј, Borča, područje Grada Beograda, registrovan virus ptičjeg gripa H5N8.

Doneto je rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti avijarna influenca kod divlјih ptica. U decembru prošle godine zaražena i ugrožena područja su proglašena na području Kovilјskog rita i na lokacijama Ludoško jezero.

Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine je u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje iskorenjivanje zarazne bolesti avijarna influence,  i donela rešenje kojim je proglasila zaraženo područje u poluprečniku od najmanje 3 km i ugroženo područje od najmanje 10km od žarišta ove zarazne bolesti i naložila propisane kontrolne mere.

Visoko patogeni virus ptičjeg gripa H5N8 se proširio u zemljama u okruženju i registrovan je u više zemalja u Evropi.

Prenosimo uputstvo na koji način da uspostavimo biosigurnosne mere i postupke kako bismo zaštitili ptice i sprečili širenje virusa H5N8, a koje je izdala Uprava za veterinu

 

Uspostavimo biosigurnosne mere i postupke

Virus H5N8 je visoko patogeni soj virusa prijemčiv za ptice i živinu koji prouzrokuje ekonomske gubitke.

Širi se direktnim ili indirektnim kontaktom domaće živine sa divljim i vodenim pticama. Širenje sa jata na jato odvija se seobom inficiranih ptica, preko kontaminirane obuće, odeće i opreme. Do infekcije dolazi direktnim ulaskom virusa u konjunktivu, nos i dušnik

 

Klinički znaci bolesti

• Mogu biti promenljivi i zavise od vrste, starosti, i sekundarnih bolesti
• Iznenadna visoka smrtnost u jatu
• Respiratorni simptomi (kijanje, dahtanje, kašljanje)
• Izlučevine iz očiju, nosa ili usta
• Edem lica i cijanoza kreste i podbradnjaka
• Dijareja
• Krvarenje kože na nogama, grudima
• Smanjena nosivost jaja
• Iskrivljen vrat, krila ili noge paraliza krila ili nogu

Kako se ptičji grip prenosi?

Izmet, Zaražena sredina/vodena površina, Kontaminirana oprema/vozila, Jaja i meso, Izlučevine, Leševi / žive zaražene jedinke, Štetočine (insekti, glodari, mačke itd.), Krv, Zaražena odeća/obuća.

Zaštita

– Pranje ruku / dobra higijena,
– Lična zaštitna oprema / namenska odeća
– Dezinfekcija vozila i opreme
– Zatvaranje ptica / izbegavanje atraktanta (supstance koje privlače ptice)
– Ograničenje kretanja na gazdinstvo i sa njega
– Depopulacija živine
– Zdravstvena zaštita
– Propisno uklanjanje leševa
– Suzbijanje štetočina
– Izbegavanje zaražene sredine/kontakt sa leševima

Postupci u slučaju sumnje

1. Dekontaminirati radnike, odeću, obuću i opremu u živinarniku

2. Odmah obavestiti veterinara ili veterinarskog inspektora

3. Napustiti živinarnik

4. Ne posećivati druge farme sa živinom i pticama

5. Ne premeštati, prodavati, niti jesti meso i jaja od živine sa farme

6. Voditi evidenciju o bolesnim i mrtvim jedinkama

Ukoliko se pojavi bolest na gazdinstvu

Ministarstvo proglašava gazdinstvo zaraženim i određuje granice zaraženog i ugroženog područja i nalaže mere rešenjem:

1) lišavanje života živine i ptica na licu mesta, na human način i bez odlaganja;

2) neškodljivo uništavanje leševa i jaja živine i ptica;

3) privremena zabrana iznošenja i prometa živine, ptica, mesa, jaja, sirovina i otpadaka živinskog porekla;

4)uništavanje ili podvrgavanje tretmanu, koji će uništiti uzročnike bolesti, svih potencijalno kontaminiranih supstanci ili otpada kao što je životinjska hrana, stajsko đubrivo, osoka, prostirka i druge materije;

5) uništavanje mesa i jaja, dobijenih od živine i ptica koje potiču sa zaraženog gazdinstva, u periodu između unošenja uzročnika na gazdinstvo i početka preduzimanja naređenih mera;

6) pojačani zdravstveni nadzor, laboratorijsko dijagnostičko ispitivanje i stavljanje pod nadzor živina i ptica, koje su izležene iz priplodnih jaja, poreklom sa zaraženog gazdinstva, u periodu između unošenja uzročnika na gazdinstvo i početka preduzimanja naređenih mera;

 

DETALJNIJE pročitajte OVDE  

Fotografija: pixabay.com

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede