Tov junadi

tov junadi

U poslednje vreme u ishrani čoveka sve više se daje prednost goveđem mesu. To je opravdano, jer u odnosu na svinjsko i živinsko, ovo meso ima veću nutritivnu vrednost.

tov junadi

Da bi se postigao uspešan tov junadi i proizvelo kvalitetno meso potrebno je obratiti pažnju na konzumiranje i efikasnost iskorišćavanja hrane. Konzumiranje i efikasnost iskorišćavanja hrane zavise od koncentracije energije u obroku, njegovog sastava i fizičke forme pojedinih komponenti. Kada se poveća sadržaj neto energije u obroku tada se povećavaju i dnevni prirasti životinja.

Ovo se postiže povećanjem učešća koncentrata u obroku i odgovarajućim tehnološkim postupkom obrade hrane.

Tov junadi možemo podeliti u tri kategorije ili tipa i to: koncentratni tip tova, kombinovani tov i tov kabastim hranivima.

U našim uslovima najprisutniji je kombinovani tip tova junadi. U zavisnosti od udela pojedinih sastojaka može se postići dnevni prirast od 1.000 do 1.200 g/dan.

Za koncentratni tip tova može se reći da je brži i ekonomičniji, zatim da je meso kvalitetnije i da je završetak tova brži. U intenzivnom tovu junadi, pored koncentrata, mogu se koristiti i manje količine kabaste hrane. Pored smeše koncentrata, junad mogu dobijati odvojeno i 1-1,5 kg sena lucerke ili nekog drugog kvalitetnog sena. Proizvodni efekat dodavanja sena je znatno bolji ako je ono mleveno. Takva hraniva pozitivno deluju na procese varenja u buragu, stimulišu konzumiranje hrane i razvoj buražne mikroflore. Ishrana junadi isključivo koncentrovanim obrocima veoma je jednostavna, traje kratko vreme, a uz to omogućava i potpunu mehanizaciju i automatizaciju procesa hranjenja. 

Autor: Miraš Zagrađanin, dipl. inž.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede