Smeštajni objekti za odgoj ćuraka

farma curaka 2

U zavisnosti od uzrasta ćuraka njihovo gajenje možemo podeliti u tri faze:

 

1. gajenje ćurića do 8 nedelja uzrasta,

2. gajenje podmlatka od 2–8 meseci uzrasta,

3. gajenje ćuraka preko 8 meseci.

Tipovi prostora za smeštaj ćuraka

Shodno tome grade se tri tipa objekta i to objekti za odgoj ćurića, objekti za podmladak i tov objekti za ćurke nosilje.

Objekti za odgoj ćurića su sa podom od betona. Mogu se držati u podnom sistemu ili u kavezima.

Samo naseljavanje u objektu vrši se u uzrastu od jednog do dva dana i u njemu ćurići ostaju do 8 nedelja starosti. U prvim danima stavljaju se pod veštačku kvočku, na po 1 m² prostora kvočke dolazi 100 ćurića. Temperatura ispod kvočke iznosi 38-40,5 °C u prvim danima života, a na krajevima kvočke 33-36,5 °C. Sa 30 dana uzrasta planira se 20 ćurića po 1 m² površine poda, a od 30 do 60 dana uzrasta 10 ćurića po 1 m² površine poda.

Objekti moraju da imaju letve za stajanje, hranilice i pojilice. Letve se stavljaju posle 3 nedelje starosti, a pri kraju tova se skidaju jer dolazi do oštećenja prstiju na nogama. 

U uzrastu od 2 meseca ćurići se prebacuju u objekat za tov ili u objekat za podmladak. U njima se ćurići drže na dubokoj prostirci ili rešetki. Prostirka i stajnjak se uklanjaju posle završetka tova, odnosno premeštanja u staje za nosilje.

U brojlerskoj proizvodnji ćurećeg mesa koriste se zatvoreni objekti gde se računa 0,3-0,5 m² podne površine u zavisnosti od hibrida.

U objekat za nošenje ćurke dolaze u uzrastu od 5 do 8 meseci. Drže se na podu sa dubokom prostirkom, a mogu se držati i na rešetkastom podu. Po jednoj ćurki u proseku predviđa se 1 m² površine poda.

Od opreme u ovom objektu imamo gnezda, hranilice i pojilice. Priplodne ćurke mogu se držati i na ograničenom ispustu, koji mora biti ograđen. Računa se da na 1 ha dolazi 300 priplodnih ćuraka.

Pripremio: Goran Šašić, dipl. inž. poljoprivrede

PSS Vršac

Foto: pixabay.com

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede