Mastitis, oboljenje vimena – Prevencija i suzbijanje

krave idu na pašu

Glavna oboljenja kravljeg vimena jesu: mastitis i edem vimena.Iako edem nije bolest u pravom smislu, ponekad uzrokuje zdravstvene teškoće.

Mastitis je najskuplja bolest u mlečnim stadima. Dovodi do gubitka u proizvodnji mleka zbog destrukcije žlezdanog tkiva i odbacivanja mleka, zbog povećanog izlučivanja krava iz proizvodnje, kao i zbog troškova lečenja bolesnih grla. Procenjuje se da oko 50 % mlečnih krava ima u proseku u dve četvrti patogene bakterije, a jedan do 3 % krava pokazuje kliničke znakove mastitisa.

Uzročnike mastitisa čini 20 i više vrsta različitih bakterija, uglavnom iz grupe streptokoka i stafilokoka.

Mogućnost infekcije i pojave mastitisa zavisi od više uzročnika, na primer:

o    vrste bakterija,

o    broja bakterija koje uđu u sisni kanal,

o    nasledne sklonosti (sklonije su oboljenju starije krave i krave bržeg protoka),

o    stanju sisnih kanala.

o    neodgovarajući vakuum i broj pulsacija aparata za mužu,

o    oštećene sise,

o    izostalo i nepravilno izmuzivanje,

o    nehigijenska muža i loša opšta higijena.

Najpogodnija doba za nastajanje infekcija jesu početak laktacije i početak zasušenja. Pojava mastitisa zavisi još i od međusobnog odnosa patogenih mikroorganizama i opšte otpornosti vimena. Ako je otpornost vimena visoka, a virulencija mikroorganizama mala, ne razvija se klinički oblik mastitisa. Obolelo vime leči se antibioticima.

Edem (otok) vimena javlja se nekoliko nedelja ili dana pre telenja ili u toku telenja. Češće se javlja kod prvotelki i krava sa visećim vimenom. Uzrok edema je prekomerno nakupljanje tkivne tečnosti u vimenu. Vime postaje tvrdo, krava se oseća neprijatno, sise se skraćuju, pa nastaju problemi sa mužom. Posebno je teško da se obavi potpuna muža U većini slučajeva edem se povuče za 2 do 4 dana, a potpuno nestane za 2 do 3 nedelje posle telenja. Ređe edem postaje patološki i ostaje tokom cele laktacije. Povećani volumen i težina izazivaju oštećenje ligamenata, pa nastaje viseće vime. Otok vimena sprečava se držanjem krava na paši ili držanjem u ispustu (2 sata dnevno šetnje), zatim izbalansiranim obrokom, i preko njega pravilnim odnosom minerala i elektrolita u krvi.

hronični mastitis foto veterina.info Radić M 2010

Štete usled mastitisa

o    Smanjena proizvodnja mleka u vimenu (manja količina mleka).

o    Zbog propadanja pojedinih četvrti ili celog vimena krave se prevremeno izlučuju iz proizvodnje.

o    Bolesne krave mogu uginuti ili mogu biti ekonomski iskorišćene.

o    Lečenje upala vimena izaziva velike troškove.

o    Mleko (patološki sekret) neupotrebljivo je za ishranu i industrijsku preradu za vreme upala (štetno je za zdravlje ljudi jer sadrši različite mikroorganizme i njihove toksine).

Klinički vidljivi mastitis:

o    otečeno ili smanjeno vime (četvrt),

o    temperirano – toplo i bolno vime,

o    promena boje kože na upaljenoj četvrti (plavo-crvena),

o    sekret iz vimena vidljivo je promenjen, vidljivi su ugrušci, krpice, krv, sekret im vodenkast izgled i dr.

Subklinički nevidljivi mastitis:

o    nanosi najveće štete u proizvodnji mleka,

o    veliki broj farmera ne shvata težinu ovog oblika mastitisa za proizvodnju mleka, jer nije vidljiv (nema simptoma), i otkrivaju ga prekasno na osnovu promena na vimenu i mleku,

o    najčešće traje dugo, nedeljama i mesecima (hronična upala),

o    prepoznaje se sa sigurnošću brojenjem somatskih ćelija i mastitis testom,

o    količina mleka postupeno se smanjuje

o    hroničnog mastitis dovodi do trajnog smanjenja proizvodnog kapaciteta četvrti vimena u sledećim laktacijama, bez obzira na rezultate lečenja, a moguć je i potpuni gubitak vimena.

 

PSS Vrbas

Dipl. inž. Aleksandar Repček

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede