Kome prijaviti zlostavljanje, ubistvo ili trovanje životinja

zlostavljanje

Nijedna životinja ne sme biti zlostavljana. Prema svim životinjama, kao i prema ljudima i životnoj sredini moramo da se ponašamo odgovorno.

Neretko viđamo da ljudi zlostavljaju životinju. Šta da uradimo? Možemo ih pozvati da to ne čine, da pokažu saosećajnost prema životinji, jer ni jedno živo biće ne treba da pati, trpi bol. Životinjama koje odgaja vlasnik mora da obezbedi uslove koji odgovaraju njihovim potrebama.

Na kraju, zlostavljanje životinja možemo da prijavimo nadležnim institucijama.

ORCA, organizacija za poštovanje i brigu o životinjama, podseća kome da se obratimo u ovakvim situacijama.

Kome da prijavimo zlostavljanje?

Nadležni organi kojima treba prijaviti zlostavljanje, ubijanje ili trovanje životinja su osnovno javno tužilaštvo ili policija (koja o prijavi obaveštava javnog tužioca) i veterinarska inspekcija.

Policija ili osnovno javno tužilaštvo

Policiji se prijavljuje kršenje Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), član 269, tj. krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Veterinarska inspekcija

Veterinarskoj inspekciji prijavljuje se kršenje Zakona o dobrobiti životinja (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009):

  • član 7, stav 1, tačka 1: Zabranjeno je zlostavljati životinju
  • član 7, stav 1, tačka 3: Zabranjeno je lišavati životinju života osim u slučajevima i na način propisan ovim zakonom
  • član 7, stav 1, tačka 29: Zabranjeno je upotrebljavati otrove i druga hemijska sredstava koja izazivaju bol, patnju i smrt životinja, osim u cilju kontrole populacije glodara, odnosno deratizacije i izvođenja ogleda na životinjama u naučnoistraživačke svrhe;

Iako se prijava može podneti i veterinarskoj inspekciji prema Zakonu o dobrobiti životinja, ORCA savetuje da ipak prijavu za zlostavljanje i ubijanje životinja podnesemo javnom tužiocu ili policiji.

Komunalna policija, zoohigijena i udruženja građana nemaju nadležnost za procesuiranje ovih slučajeva.

Udruženja građana, odnosno organizacije civilnog društva koje se bave dobrobiti životinja i pravnim okvirima zaštite životinja mogu pružiti savet, preporuku i podršku.

Adrese i kontakte tužilaštva možete pronaći na stranici Ministarstva pravde.

Adrese i kontakti veterinarskih inspektora za svaki okrug.

Zlostavljanje, ubistvo i trovanje životinje možemo prijaviti pisanim ili usmenim putem, pozivanjem policije ili javnog tužioca.

Savet organizacije ORCA je da kada god možemo prijavu izvršimo pisanim putem u dva primerka, od kojih ćemo jedan predati direktno nadležnim organima i zamoliti ih da nam kopiju pečatiraju i vrate. Kopiju ćemo sačuvati kao dokaz da smo slučaj prijavili, a na osnovu ovoga možemo tražiti informacije o napretku istrage (u ovim slučajevima se možemo pozvati i na Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja).

Odgovore na slična pitanja potražite na sajtu ORCA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede