Setva kukuruza – Da li se opredeliti za ranu setvu?

setva kukuruzaa

Setva kukuruza je kompleksna agrotehnička mera, a koliko će biti uspešno izvedena zavisi od vremena, dubine i gustine setve.

Ova agrotehnička mera ubraja se u najznačajnije u proizvodnji kukuruza. Ratari često postavljaju pitanje kada početi setvu i da li je dobro obaviti ranu setvu kukuruza.

Vreme setve uslovljeno je biološkim osobinama kukuruza, agroekološkim uslovima određenog rejona kao i dužinom vegetacije odabranog hibrida i namenom kukuruza, za zrno ili za silažu.

Rana setva kukuruza – za i protiv

Da li se opredeliti za ranu setvu kukuruza zavisi od više činilaca. A na koje obratiti pažnju savetuje Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica.

Što se tiče temperature donja granica za klijanje kukuruza je oko 8 stepeni, a dobri uslovi za klijanje su između 10 i 12 stepeni.

Važan faktor je i vlažnost zemljišta jer da bi seme počelo da klija potrebno je da upije 40 do 45 % od svoje mase.

Bitan uticaj na zagrevaje zemljišta koje pozitivno utiče na klijanje ima i struktura i tip zemljišta kao i sam položaj parcele i njena orijentacija prema stranama sveta.

Optimalan period za nicanje kukuruza od setve je 10 dana. Nicanje od 10 do 15 dana ne pravi veće štete ali ako taj period traje duže od 15 dana dolazi do smanjenja sklopa biljaka.

Promenom klimatskih uslova iz godine u godinu a pogotovu ove zime, sa malo padavina i višim temperaturama, stekli su se uslovi da se pojedine agrotehničke operacije (zatvaranje brazde, unošenje mineralnih đubriva i materijala za popravku zemlišta) obave ranije. Samim tim i pitanje vremena setve dolazi na dnevni red.

Prednosti i rizici rane setve

Prednosti rane setve ako su se stekli povoljni uslovi spoljašnje sredine u vreme setve su u razvijanju dubljeg korenovog sistema, višem stepenu tolerancije na sušu u vreme oplodnje, većem sadržaju hlorofila u listovima, većem prinosu i nižoj vlazi zrna u žetvi.

Rana setva povlači i određene rizike koji su vezani za klimatske uslove koji mogu da nastupe posle setve. Ovde se pre svega misli na niske temperature od oko 0 stepeni, pogotovu ako su praćene sa većom količinom padavina (kiša ili sneg).

Kritični period za posejani kukuruz je ako ovakvi uslovi nastupe dva do tri dana pošto je seme počelo da klija pa može doći do uništenja klice i neminovnog presejavanja parcele.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da isprobaju setvu u različitim rokovima – počevši od kraja marta što im uz izbor hibrida različitih grupa zrenja može dati dobre i stabilne rezultate u ukupnoj proizvodnji kukuruza.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede