Predsetvena priprema zemljišta za setvu kukuruza

setva-prolece 2

Na pragu smo setve kukuruza koji se  kod nas seje na više od 50% obradivih površina. 

Osnovnom obradom zemljišta koju su većina naših ratara obavili u jesen, postigli smo dovoljno rastresit sloj za razvoj korena i smanjili zakorovljenost parcela. Osim toga oranjem u jesen se povećala količina akumulirane vode koju kukuruz koristi u letnjem periodu kad mu je najpotrebnija za razvoj klipa i zrna.    

Predsetvena priprema za kvalitetno nicanje

Predsetvena priprema zemljišta treba da obezbedi dobre preduslove za klijanje i nicanje kukuruza, a to je dovoljno vlage u zemljištu i stvaranje tvrde posteljice sa rastresitim gornjim slojem zemljišta. Na ovaj način tvrda posteljica omogućava dobar kontakt semena i zemljišne vlage, a rastresit sloj lak prolazak klijanaca do površine zemljišta. Tako postižemo brzo i kvalitetno klijanje i nicanje semena kukuruza.

Kada početi predsetvenu pripremu?

Predsetvenu pripremu treba obaviti 7-10 dana pre početka setveBroj prohoda u predsetvenoj pripremi zemljišta treba da bude što manji, jer na taj način čuvamo površinski sloj zemljišta od preteranog sabijanja. Prvi prohod predsetvene pripreme zemljišta potrebno je obaviti što ranije u proleće kako bi se zatvorile brazde i sačuvala zimska vlaga.

Pre same setve zemlja se pripremi jednim ili sa dva prohoda drljače ili setvospremačem na dubinu od 10 cm, kako bi gaženje zemljišta bilo što manje i u što kraćem roku. Na taj način se smanjuje gubitak vlage iz zemljišta usled isparavanja.

Dobro fizičko stanje površinskog sloja je vrlo bitno i ne treba dozvoliti da bude oštećeno ili upropašćeno suvišnim radovima koji ostavljaju površinu suviše usitnjenu i bestrukturnu ili sabijenu kao posledicu gaženja teškim mašinama.

Površinski sloj treba da omogući dobre uslove semenu da klija a potom mladoj biljci kao i korenovom sistemu da se nesmetano razvija.

Autor: Violeta Veličković dipl. inž.

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede